Ørnehaugvegen 36
6456 SKÅLA

Ørnehaugvegen 36, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ørnehaugvegen 36, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 59 i 1502
  • Grunnkrins: 701 GRØNNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Ørnehaugvegen

Ørnehaugvegen er ein veg i Molde kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ørnehaugvegen 1 6456 SKÅLA 62.7333, 7.3869 13 / 46
Ørnehaugvegen 2 6456 SKÅLA 62.7342, 7.3879 13 / 83
Ørnehaugvegen 3 6456 SKÅLA 62.7332, 7.3864 13 / 45
Ørnehaugvegen 4 6456 SKÅLA 62.7343, 7.3884 13 / 11
Ørnehaugvegen 5 6456 SKÅLA 62.7332, 7.3859 13 / 44
Ørnehaugvegen 6 6456 SKÅLA 62.7341, 7.3892 13 / 11
Ørnehaugvegen 7 6456 SKÅLA 62.7330, 7.3854 13 / 43
Ørnehaugvegen 8 6456 SKÅLA 62.7340, 7.3888 13 / 11
Ørnehaugvegen 9 6456 SKÅLA 62.7330, 7.3847 13 / 42
Ørnehaugvegen 10 6456 SKÅLA 62.7338, 7.3878 13 / 11
Ørnehaugvegen 11 6456 SKÅLA 62.7329, 7.3840 13 / 41
Ørnehaugvegen 12 6456 SKÅLA 62.7336, 7.3867 13 / 71
Ørnehaugvegen 13 6456 SKÅLA 62.7328, 7.3833 13 / 40
Ørnehaugvegen 14 6456 SKÅLA 62.7335, 7.3860 13 / 11
Ørnehaugvegen 15 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3827 13 / 39
Ørnehaugvegen 16 6456 SKÅLA 62.7334, 7.3855 13 / 11
Ørnehaugvegen 17 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3821 13 / 38
Ørnehaugvegen 18 6456 SKÅLA 62.7333, 7.3849 13 / 11
Ørnehaugvegen 19 6456 SKÅLA 62.7325, 7.3813 13 / 37
Ørnehaugvegen 20 6456 SKÅLA 62.7333, 7.3843 13 / 11
Ørnehaugvegen 21 6456 SKÅLA 62.7325, 7.3808 13 / 36
Ørnehaugvegen 22 6456 SKÅLA 62.7332, 7.3835 13 / 11
Ørnehaugvegen 23 6456 SKÅLA 62.7324, 7.3800 13 / 35
Ørnehaugvegen 24 6456 SKÅLA 62.7331, 7.3827 13 / 11
Ørnehaugvegen 25 6456 SKÅLA 62.7324, 7.3794 13 / 34
Ørnehaugvegen 26 6456 SKÅLA 62.7330, 7.3819 13 / 11
Ørnehaugvegen 27 6456 SKÅLA 62.7324, 7.3783 13 / 33
Ørnehaugvegen 28 6456 SKÅLA 62.7329, 7.3814 13 / 11
Ørnehaugvegen 29 6456 SKÅLA 62.7325, 7.3777 13 / 32
Ørnehaugvegen 30 6456 SKÅLA 62.7328, 7.3807 13 / 11
Ørnehaugvegen 31 6456 SKÅLA 62.7326, 7.3766 13 / 31
Ørnehaugvegen 32 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3797 13 / 61
Ørnehaugvegen 33 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3760 13 / 29
Ørnehaugvegen 34 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3789 13 / 60
Ørnehaugvegen 35 6456 SKÅLA 62.7325, 7.3759 13 / 30
Ørnehaugvegen 36 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3782 13 / 59
Ørnehaugvegen 37 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3749 13 / 18
Ørnehaugvegen 38 6456 SKÅLA 62.7328, 7.3775 13 / 58
Ørnehaugvegen 39 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3744 13 / 17
Ørnehaugvegen 40 6456 SKÅLA 62.7329, 7.3769 13 / 57
Ørnehaugvegen 41 6456 SKÅLA 62.7327, 7.3754 13 / 28
Ørnehaugvegen 42 6456 SKÅLA 62.7330, 7.3765 13 / 56
Ørnehaugvegen 44 6456 SKÅLA 62.7329, 7.3759 13 / 55
Ørnehaugvegen 46 6456 SKÅLA 62.7329, 7.3754 13 / 54

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken