Skralderberget 2
6456 SKÅLA

Skralderberget 2, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skralderberget 2, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 19 i 1502
  • Grunnkrins: 701 GRØNNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Skralderberget

Skralderberget er ein veg i Molde kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skralderberget 1 6456 SKÅLA 62.7321, 7.3808 13 / 25
Skralderberget 2 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3768 13 / 19
Skralderberget 3 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3814 13 / 11
Skralderberget 4 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3775 13 / 20
Skralderberget 5 6456 SKÅLA 62.7323, 7.3820 13 / 27
Skralderberget 6 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3780 13 / 21
Skralderberget 8 6456 SKÅLA 62.7322, 7.3786 13 / 22
Skralderberget 10 6456 SKÅLA 62.7321, 7.3792 13 / 23
Skralderberget 12 6456 SKÅLA 62.7321, 7.3798 13 / 11
Skralderberget 14 6456 SKÅLA 62.7319, 7.3820 13 / 16
Skralderberget 16 6456 SKÅLA 62.7319, 7.3813 13 / 15
Skralderberget 18 6456 SKÅLA 62.7318, 7.3807 13 / 14
Skralderberget 20 6456 SKÅLA 62.7319, 7.3799 13 / 13
Skralderberget 22 6456 SKÅLA 62.7319, 7.3792 13 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken