Flovikhaugvegen 16
6456 SKÅLA

Flovikhaugvegen 16, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flovikhaugvegen 16, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 104 i 1502
  • Grunnkrins: 706 NESJE
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad: Nesjestranda

Flovikhaugvegen

Flovikhaugvegen er ein veg i Molde kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flovikhaugvegen 1 6456 SKÅLA 62.6966, 7.4093 115 / 91
Flovikhaugvegen 2 6456 SKÅLA 62.6967, 7.4100 115 / 87
Flovikhaugvegen 3 6456 SKÅLA 62.6968, 7.4094 115 / 90
Flovikhaugvegen 4 6456 SKÅLA 62.6967, 7.4102 115 / 87
Flovikhaugvegen 5 6456 SKÅLA 62.6970, 7.4096 115 / 79
Flovikhaugvegen 6 6456 SKÅLA 62.6968, 7.4105 115 / 87
Flovikhaugvegen 8 6456 SKÅLA 62.6968, 7.4107 115 / 87
Flovikhaugvegen 10 6456 SKÅLA 62.6969, 7.4109 115 / 87
Flovikhaugvegen 12 6456 SKÅLA 62.6970, 7.4111 115 / 87
Flovikhaugvegen 14 6456 SKÅLA 62.6970, 7.4104 115 / 104
Flovikhaugvegen 16 6456 SKÅLA 62.6969, 7.4104 115 / 104
Flovikhaugvegen 18 6456 SKÅLA 62.6970, 7.4106 115 / 104
Flovikhaugvegen 20 6456 SKÅLA 62.6970, 7.4106 115 / 104
Flovikhaugvegen 22 6456 SKÅLA 62.6971, 7.4108 115 / 95
Flovikhaugvegen 24 6456 SKÅLA 62.6972, 7.4109 115 / 105
Flovikhaugvegen 26 6456 SKÅLA 62.6973, 7.4113 115 / 96
Flovikhaugvegen 28 6456 SKÅLA 62.6973, 7.4114 115 / 106
Flovikhaugvegen 30 6456 SKÅLA 62.6974, 7.4117 115 / 94
Flovikhaugvegen 32 6456 SKÅLA 62.6975, 7.4120 115 / 98
Flovikhaugvegen 34 6456 SKÅLA 62.6977, 7.4127 115 / 99
Flovikhaugvegen 36 6456 SKÅLA 62.6977, 7.4130 115 / 100
Flovikhaugvegen 38 6456 SKÅLA 62.6978, 7.4133 115 / 101
Flovikhaugvegen 40 6456 SKÅLA 62.6979, 7.4137 115 / 102
Flovikhaugvegen 42 6456 SKÅLA 62.6980, 7.4139 115 / 103

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken