Skårabakken 1
6456 SKÅLA

Skårabakken 1, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skårabakken 1, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 112 / 34 i 1502
  • Grunnkrins: 706 NESJE
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad: Hovdenakken

Skårabakken

Skårabakken er ein veg i Molde kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skårabakken 1 6456 SKÅLA 62.7137, 7.4268 112 / 34
Skårabakken 2 6456 SKÅLA 62.7143, 7.4286 112 / 16
Skårabakken 3 6456 SKÅLA 62.7141, 7.4268 112 / 23
Skårabakken 4 6456 SKÅLA 62.7146, 7.4279 112 / 25
Skårabakken 7 6456 SKÅLA 62.7146, 7.4252 16 / 50
Skårabakken 9 6456 SKÅLA 62.7148, 7.4246 16 / 54
Skårabakken 10 6456 SKÅLA 62.7152, 7.4276 16 / 29
Skårabakken 11 6456 SKÅLA 62.7150, 7.4250 16 / 49
Skårabakken 12 6456 SKÅLA 62.7149, 7.4272 16 / 12
Skårabakken 13 6456 SKÅLA 62.7149, 7.4255 16 / 10
Skårabakken 15 6456 SKÅLA 62.7148, 7.4262 16 / 58
Skårabakken 17 6456 SKÅLA 62.7148, 7.4261 16 / 58
Skårabakken 19 6456 SKÅLA 62.7152, 7.4255 16 / 57
Skårabakken 21 6456 SKÅLA 62.7153, 7.4262 16 / 26
Skårabakken 29 6456 SKÅLA 62.7155, 7.4254 16 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken