Moavegen 44
6823 SANDANE

Moavegen 44, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Moavegen 44, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 55 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 303 RYGG
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Moavegen

Moavegen er ein veg i Gloppen kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 135.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Moavegen 2 6823 SANDANE 61.7673, 6.1476 9 / 28
Moavegen 5 6823 SANDANE 61.7678, 6.1457 9 / 48
Moavegen 11 6823 SANDANE 61.7674, 6.1441 9 / 23
Moavegen 13 6823 SANDANE 61.7675, 6.1434 9 / 39
Moavegen 15 6823 SANDANE 61.7675, 6.1429 9 / 45
Moavegen 24 6823 SANDANE 61.7667, 6.1436 9 / 38
Moavegen 38 6823 SANDANE 61.7663, 6.1409 9 / 35
Moavegen 44 6823 SANDANE 61.7659, 6.1391 9 / 55
Moavegen 46 6823 SANDANE 61.7655, 6.1388 9 / 54
Moavegen 48 6823 SANDANE 61.7653, 6.1379 9 / 52
Moavegen 55 6823 SANDANE 61.7666, 6.1374 9 / 33
Moavegen 57 6823 SANDANE 61.7664, 6.1366 9 / 50
Moavegen 58 6823 SANDANE 61.7652, 6.1366 9 / 30
Moavegen 60 6823 SANDANE 61.7649, 6.1368 9 / 47
Moavegen 62 6823 SANDANE 61.7651, 6.1373 9 / 56
Moavegen 64 6823 SANDANE 61.7649, 6.1375 9 / 57
Moavegen 94 6823 SANDANE 61.7623, 6.1345 10 / 6
Moavegen 101 6823 SANDANE 61.7631, 6.1329 10 / 1
Moavegen 111 6823 SANDANE 61.7626, 6.1314 10 / 2
Moavegen 135 6823 SANDANE 61.7615, 6.1282 10 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken