Rostadnesveien 28A
1667 ROLVSØY

Rostadnesveien 28A, 1667 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rostadnesveien 28A, 1667 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1667 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 718 / 48 i 0106
  • Grunnkrins: 3302 ROSTADNESET-HØYDAL
  • Valkrins: 12 Nylende
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Rostadneset

Rostadnesveien

Rostadnesveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rostadnesveien 1A 1667 ROLVSØY 59.2955, 10.9956 719 / 27
Rostadnesveien 1B 1667 ROLVSØY 59.2957, 10.9955 719 / 17
Rostadnesveien 2 1667 ROLVSØY 59.2953, 10.9958 719 / 39
Rostadnesveien 3 1667 ROLVSØY 59.2959, 10.9953 716 / 25
Rostadnesveien 4 1667 ROLVSØY 59.2950, 10.9960 719 / 32
Rostadnesveien 5 1667 ROLVSØY 59.2958, 10.9948 717 / 38
Rostadnesveien 7 1667 ROLVSØY 59.2956, 10.9943 717 / 31
Rostadnesveien 8 1667 ROLVSØY 59.2948, 10.9960 719 / 30
Rostadnesveien 9 1667 ROLVSØY 59.2955, 10.9947 717 / 19
Rostadnesveien 10 1667 ROLVSØY 59.2945, 10.9958 717 / 58
Rostadnesveien 11 1667 ROLVSØY 59.2953, 10.9945 717 / 35
Rostadnesveien 12 1667 ROLVSØY 59.2946, 10.9963 717 / 78
Rostadnesveien 13 1667 ROLVSØY 59.2953, 10.9951 717 / 34
Rostadnesveien 14 1667 ROLVSØY 59.2943, 10.9965 719 / 23
Rostadnesveien 15 1667 ROLVSØY 59.2950, 10.9953 719 / 41
Rostadnesveien 16 1667 ROLVSØY 59.2941, 10.9960 717 / 59
Rostadnesveien 17 1667 ROLVSØY 59.2939, 10.9955 717 / 49
Rostadnesveien 18 1667 ROLVSØY 59.2939, 10.9960 717 / 60
Rostadnesveien 19 1667 ROLVSØY 59.2937, 10.9952 717 / 61
Rostadnesveien 20 1667 ROLVSØY 59.2935, 10.9966 717 / 66
Rostadnesveien 21 1667 ROLVSØY 59.2934, 10.9951 717 / 62
Rostadnesveien 22 1667 ROLVSØY 59.2930, 10.9964 717 / 67
Rostadnesveien 23 1667 ROLVSØY 59.2936, 10.9958 717 / 64
Rostadnesveien 24 1667 ROLVSØY 59.2928, 10.9959 717 / 68
Rostadnesveien 25 1667 ROLVSØY 59.2934, 10.9955 717 / 48
Rostadnesveien 26 1667 ROLVSØY 59.2926, 10.9954 718 / 12
Rostadnesveien 27 1667 ROLVSØY 59.2931, 10.9957 717 / 65
Rostadnesveien 28 1667 ROLVSØY 59.2922, 10.9956 718 / 25
Rostadnesveien 28A 1667 ROLVSØY 59.2924, 10.9957 718 / 48
Rostadnesveien 29 1667 ROLVSØY 59.2932, 10.9951 717 / 63
Rostadnesveien 31 1667 ROLVSØY 59.2930, 10.9949 717 / 56
Rostadnesveien 33 1667 ROLVSØY 59.2928, 10.9950 717 / 41
Rostadnesveien 35 1667 ROLVSØY 59.2925, 10.9944 717 / 55
Rostadnesveien 37 1667 ROLVSØY 59.2922, 10.9951 717 / 42
Rostadnesveien 39 1667 ROLVSØY 59.2920, 10.9951 717 / 43

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken