Kalvtrævegen 14
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Kalvtrævegen 14, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kalvtrævegen 14, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 145 / 130 i 1253
  • Grunnkrins: 302 VALESTRAND SØR
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Kalvtrævegen

Kalvtrævegen er ein veg i Osterøy kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kalvtrævegen 7 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5021, 5.4263 145 / 120
Kalvtrævegen 9 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5020, 5.4260 145 / 114
Kalvtrævegen 11 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5016, 5.4255 145 / 72
Kalvtrævegen 13 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5015, 5.4263 145 / 89
Kalvtrævegen 14 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5010, 5.4281 145 / 130
Kalvtrævegen 15 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5015, 5.4262 145 / 89
Kalvtrævegen 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5010, 5.4282 145 / 130
Kalvtrævegen 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5005, 5.4281 145 / 19
Kalvtrævegen 22 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5003, 5.4274 145 / 125
Kalvtrævegen 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5006, 5.4266 145 / 92
Kalvtrævegen 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5009, 5.4276 145 / 132
Kalvtrævegen 28 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5009, 5.4265 145 / 90

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken