Øvre Gjøviks veg 6
2815 GJØVIK

Øvre Gjøviks veg 6, 2815 GJØVIK er ei adresse i Gjøvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Gjøviks veg 6, 2815 GJØVIK:

  • Postnummer: 2815 GJØVIK
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 12 i 0502 Gjøvik
  • Grunnkrins: 303 GJØVIKJORDET
  • Valkrins: 1 Sentrum
  • Kyrkjesogn: 3080101 Gjøvik
  • Tettstad: Gjøvik

Øvre Gjøviks veg

Øvre Gjøviks veg er ein veg i Gjøvik kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Gjøviks veg 1 2815 GJØVIK 60.7882, 10.6956 63 / 148
Øvre Gjøviks veg 2 2815 GJØVIK 60.7879, 10.6956 63 / 332
Øvre Gjøviks veg 3 2815 GJØVIK 60.7882, 10.6961 63 / 145
Øvre Gjøviks veg 4 2815 GJØVIK 60.7879, 10.6962 63 / 14
Øvre Gjøviks veg 5 2815 GJØVIK 60.7883, 10.6967 63 / 19
Øvre Gjøviks veg 6 2815 GJØVIK 60.7880, 10.6968 63 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken