Åsvågen 61
5683 REKSTEREN

Åsvågen 61, 5683 REKSTEREN er ei adresse i Tysnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvågen 61, 5683 REKSTEREN:

  • Postnummer: 5683 REKSTEREN
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 4 i 1223 Tysnes
  • Grunnkrins: 101 SØR-REKSTERN
  • Valkrins: 2 REKSTEREN
  • Kyrkjesogn: 7051005 Uggdal og Reksteren
  • Tettstad:

Åsvågen

Åsvågen er ein veg i Tysnes kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvågen 3 5683 REKSTEREN 60.0192, 5.3937 50 / 2
Åsvågen 4 5683 REKSTEREN 60.0190, 5.3953 51 / 4
Åsvågen 6 5683 REKSTEREN 60.0187, 5.3958 51 / 19
Åsvågen 16 5683 REKSTEREN 60.0178, 5.3938 51 / 2
Åsvågen 18 5683 REKSTEREN 60.0173, 5.3982 52 / 6
Åsvågen 20 5683 REKSTEREN 60.0170, 5.3974 52 / 40
Åsvågen 43 5683 REKSTEREN 60.0115, 5.3880 51 / 25
Åsvågen 49 5683 REKSTEREN 60.0119, 5.3895 51 / 27
Åsvågen 55 5683 REKSTEREN 60.0151, 5.3929 51 / 17
Åsvågen 56 5683 REKSTEREN 60.0150, 5.3942 51 / 24
Åsvågen 61 5683 REKSTEREN 60.0135, 5.3943 51 / 4
Åsvågen 63 5683 REKSTEREN 60.0145, 5.3948 51 / 10
Åsvågen 70 5683 REKSTEREN 60.0145, 5.3960 51 / 10
Åsvågen 72 5683 REKSTEREN 60.0153, 5.3981 51 / 16
Åsvågen 74 5683 REKSTEREN 60.0151, 5.3981 51 / 15
Åsvågen 76 5683 REKSTEREN 60.0152, 5.3979 51 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken