Myråsveien 16C
1718 GREÅKER

Myråsveien 16C, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myråsveien 16C, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2076 / 170 i 0105
  • Grunnkrins: 2403 TINDLUND
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Myråsveien

Myråsveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myråsveien 1 1718 GREÅKER 59.2725, 11.0483 2076 / 76
Myråsveien 2 1718 GREÅKER 59.2731, 11.0476 2076 / 80
Myråsveien 3A 1718 GREÅKER 59.2726, 11.0479 2076 / 79
Myråsveien 3B 1718 GREÅKER 59.2726, 11.0480 2076 / 79
Myråsveien 4 1718 GREÅKER 59.2732, 11.0471 2076 / 72
Myråsveien 4A 1718 GREÅKER 59.2731, 11.0472 2076 / 366
Myråsveien 6A 1718 GREÅKER 59.2731, 11.0467 2076 / 500
Myråsveien 6B 1718 GREÅKER 59.2731, 11.0466 2076 / 500
Myråsveien 6C 1718 GREÅKER 59.2732, 11.0467 2076 / 500
Myråsveien 6D 1718 GREÅKER 59.2732, 11.0466 2076 / 500
Myråsveien 6E 1718 GREÅKER 59.2733, 11.0466 2076 / 500
Myråsveien 6F 1718 GREÅKER 59.2733, 11.0466 2076 / 500
Myråsveien 6G 1718 GREÅKER 59.2734, 11.0466 2076 / 500
Myråsveien 6H 1718 GREÅKER 59.2734, 11.0465 2076 / 500
Myråsveien 8A 1718 GREÅKER 59.2735, 11.0466 2076 / 203
Myråsveien 8B 1718 GREÅKER 59.2735, 11.0465 2076 / 203
Myråsveien 8C 1718 GREÅKER 59.2736, 11.0466 2076 / 203
Myråsveien 8D 1718 GREÅKER 59.2736, 11.0465 2076 / 203
Myråsveien 8E 1718 GREÅKER 59.2737, 11.0466 2076 / 170
Myråsveien 8F 1718 GREÅKER 59.2737, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 10A 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0460 2076 / 203
Myråsveien 10B 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0461 2076 / 203
Myråsveien 10C 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0462 2076 / 203
Myråsveien 12A 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0468 2076 / 454
Myråsveien 12B 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0468 2076 / 454
Myråsveien 12C 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0469 2076 / 454
Myråsveien 12D 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0469 2076 / 454
Myråsveien 12E 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0471 2076 / 454
Myråsveien 12F 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0471 2076 / 454
Myråsveien 14A 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0466 2076 / 170
Myråsveien 14B 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0466 2076 / 170
Myråsveien 14C 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0466 2076 / 170
Myråsveien 14D 1718 GREÅKER 59.2741, 11.0466 2076 / 170
Myråsveien 16A 1718 GREÅKER 59.2742, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 16B 1718 GREÅKER 59.2743, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 16C 1718 GREÅKER 59.2743, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 16D 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 16E 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0465 2076 / 170
Myråsveien 18A 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0458 2076 / 68
Myråsveien 18B 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0459 2076 / 68
Myråsveien 18C 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0460 2076 / 68

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken