Grasbekklii 19
3890 VINJE

Grasbekklii 19, 3890 VINJE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grasbekklii 19, 3890 VINJE:

  • Postnummer: 3890 VINJE
  • Gards-/bruksnummer: 120 / 75 i 0834
  • Grunnkrins: 201 ØYFJELL
  • Valkrins: 4 ØYFJELL
  • Kyrkjesogn: 5141402 Øyfjell
  • Tettstad:

Grasbekklii

Grasbekklii er ein veg i Vinje kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grasbekklii 3 3890 VINJE 59.5782, 8.2224 120 / 8
Grasbekklii 5 3890 VINJE 59.5778, 8.2209 120 / 40
Grasbekklii 19 3890 VINJE 59.5772, 8.2214 120 / 75
Grasbekklii 29 3890 VINJE 59.5764, 8.2205 120 / 76
Grasbekklii 32 3890 VINJE 59.5760, 8.2216 120 / 81
Grasbekklii 46 3890 VINJE 59.5747, 8.2204 120 / 64
Grasbekklii 59 3890 VINJE 59.5757, 8.2194 120 / 80
Grasbekklii 74 3890 VINJE 59.5765, 8.2169 120 / 74

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken