0
2848 SKREIA

0, 2848 SKREIA er ei adresse i Østre Toten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 2848 SKREIA:

  • Postnummer: 2848 SKREIA
  • Gards-/bruksnummer: 310 / 1 i 0528 Østre Toten
  • Grunnkrins: 316 STEINSJØEN
  • Valkrins: 2 SKREIA
  • Kyrkjesogn: 3080401 Balke
  • Tettstad:

er i Østre Toten kommune med 699 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 2090 HURDAL 60.5003, 10.9713 213 / 6
0 2090 HURDAL 60.5053, 10.9754 213 / 9
0 2090 HURDAL 60.5220, 11.0658 1 / 17
0 2090 HURDAL 60.5000, 10.9715 213 / 10
0 2090 HURDAL 60.5214, 11.0678 1 / 7
0 2090 HURDAL 60.5199, 11.0657 1 / 17
0 2090 HURDAL 60.5219, 11.0673 1 / 17
0 2090 HURDAL 60.5083, 10.9856 310 / 1
0 2090 HURDAL 60.5083, 10.9858 310 / 1
0 2090 HURDAL 60.5019, 10.9735 213 / 1
0 2820 NORDRE TOTEN 60.7339, 10.7618 137 / 10
0 2843 EINA 60.6107, 10.6819 228 / 3
0 2847 KOLBU 60.5874, 10.7787 268 / 11
0 2847 KOLBU 60.4800, 10.8319 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4811, 10.8288 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5806, 10.7683 274 / 2
0 2847 KOLBU 60.5494, 10.7760 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5795, 10.7678 274 / 2
0 2847 KOLBU 60.4881, 10.8130 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4803, 10.8309 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5444, 10.8191 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5317, 10.8006 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5280, 10.7985 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5465, 10.8161 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5266, 10.8017 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5261, 10.8014 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4897, 10.8089 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4895, 10.8107 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4893, 10.8110 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4893, 10.8092 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4891, 10.8081 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4885, 10.8083 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4881, 10.8083 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4797, 10.8322 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4878, 10.8081 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4878, 10.8077 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4869, 10.8084 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4879, 10.8077 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4877, 10.8073 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4877, 10.8068 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4879, 10.8062 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4878, 10.8057 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4878, 10.8049 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4879, 10.8046 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4880, 10.8033 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4878, 10.8137 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4875, 10.8147 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4872, 10.8156 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4872, 10.8176 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4870, 10.8183 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4868, 10.8184 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4865, 10.8189 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4862, 10.8193 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4863, 10.8198 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4862, 10.8207 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4861, 10.8210 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4862, 10.8213 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4862, 10.8215 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4860, 10.8228 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4864, 10.8241 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4862, 10.8242 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5270, 10.8009 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4857, 10.8245 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4854, 10.8249 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4851, 10.8255 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4861, 10.8248 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5502, 10.7190 235 / 1
0 2847 KOLBU 60.4861, 10.8254 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4858, 10.8248 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4856, 10.8257 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4850, 10.8268 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4847, 10.8271 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4844, 10.8272 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5233, 10.8051 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5219, 10.8062 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5229, 10.8070 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5226, 10.8056 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5234, 10.8063 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5239, 10.8059 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5243, 10.8055 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5249, 10.8051 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5566, 10.7631 275 / 66
0 2847 KOLBU 60.5253, 10.8045 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5567, 10.7650 275 / 67
0 2847 KOLBU 60.5258, 10.8039 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5567, 10.7655 275 / 68
0 2847 KOLBU 60.5266, 10.8032 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5569, 10.7675 275 / 69
0 2847 KOLBU 60.5269, 10.8029 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5276, 10.8021 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5278, 10.8018 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5281, 10.8015 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5285, 10.8011 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5288, 10.8007 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5292, 10.8006 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5294, 10.8001 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5302, 10.7979 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5300, 10.7980 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5296, 10.7984 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5293, 10.7983 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5292, 10.7986 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5268, 10.8013 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5288, 10.7987 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5246, 10.8025 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5286, 10.7989 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5243, 10.8025 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5282, 10.7992 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5243, 10.8032 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5279, 10.7997 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5239, 10.8034 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5271, 10.8003 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5240, 10.8043 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5237, 10.8047 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5322, 10.7999 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5012, 10.8251 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5145, 10.8424 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5017, 10.8229 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4995, 10.8522 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5026, 10.8229 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5034, 10.8226 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5041, 10.8225 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.6118, 10.7580 267 / 19
0 2847 KOLBU 60.5044, 10.8221 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5045, 10.8223 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5027, 10.8259 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5026, 10.8262 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5210, 10.8084 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5186, 10.8139 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5181, 10.8132 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5175, 10.8105 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5171, 10.8280 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5174, 10.8263 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5176, 10.8265 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5179, 10.8268 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5180, 10.8270 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5629, 10.7848 268 / 1
0 2847 KOLBU 60.5177, 10.8270 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5716, 10.7742 274 / 4
0 2847 KOLBU 60.5183, 10.8271 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5188, 10.8270 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5189, 10.8268 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5191, 10.8270 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5200, 10.8279 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5198, 10.8286 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5193, 10.8302 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5203, 10.8281 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5212, 10.8325 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4933, 10.8357 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4952, 10.8396 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4886, 10.8152 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4940, 10.8414 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4847, 10.8827 309 / 1
0 2847 KOLBU 60.4940, 10.8436 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4985, 10.8503 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4891, 10.8163 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5222, 10.8408 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5219, 10.8391 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5223, 10.8374 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5216, 10.8399 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5011, 10.8496 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5238, 10.8406 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5142, 10.8437 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5152, 10.8356 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4786, 10.8345 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5154, 10.8348 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4804, 10.8305 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5158, 10.8367 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5149, 10.8423 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5210, 10.8343 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5210, 10.8392 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5214, 10.8400 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5213, 10.8395 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5213, 10.8388 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5211, 10.8388 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5210, 10.8348 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5443, 10.7768 276 / 1
0 2847 KOLBU 60.5238, 10.8029 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4859, 10.8832 309 / 1
0 2847 KOLBU 60.5258, 10.8017 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.4820, 10.8729 309 / 1
0 2847 KOLBU 60.4803, 10.8700 309 / 1
0 2847 KOLBU 60.4853, 10.8253 308 / 1
0 2847 KOLBU 60.5721, 10.7742 274 / 8
0 2848 SKREIA 60.5594, 10.9716 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5542, 10.9811 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5534, 10.9809 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5474, 10.9756 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5491, 10.9761 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5498, 10.9757 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5491, 10.9772 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5496, 10.9781 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5496, 10.9802 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5427, 11.0410 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5583, 10.8922 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5503, 10.9811 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5430, 11.0369 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6045, 10.8407 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5495, 10.9810 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5431, 11.0381 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5262, 10.9622 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5496, 10.9817 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5683, 10.9562 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5500, 10.9831 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5490, 10.9818 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5136, 10.9623 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5488, 10.9823 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5133, 10.9626 213 / 8
0 2848 SKREIA 60.5492, 10.9828 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5489, 10.9835 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5494, 10.9843 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5481, 10.9830 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5801, 10.8201 262 / 1
0 2848 SKREIA 60.5979, 11.0039 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5478, 10.9830 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5375, 11.0449 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5111, 10.9654 213 / 13
0 2848 SKREIA 60.5349, 10.9649 212 / 1
0 2848 SKREIA 60.5457, 10.9810 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5382, 11.0445 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5456, 10.9805 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5387, 11.0442 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5446, 10.9794 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5390, 11.0439 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5239, 11.0681 1 / 17
0 2848 SKREIA 60.5462, 10.9884 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5396, 11.0443 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5486, 10.9843 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5402, 11.0440 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5457, 10.9936 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5408, 11.0433 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5455, 10.9946 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5416, 11.0451 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5419, 11.0402 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5451, 10.9951 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5414, 11.0431 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5456, 10.9958 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5422, 11.0415 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5312, 10.9642 212 / 9
0 2848 SKREIA 60.5485, 10.9981 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5424, 11.0395 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5409, 10.9943 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5426, 11.0389 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5411, 10.9944 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5427, 11.0377 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5418, 10.9965 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5849, 10.9851 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5416, 10.9977 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5845, 10.9873 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6020, 10.9958 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5395, 10.9973 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5704, 11.0288 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5389, 10.9972 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5823, 11.0460 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5291, 11.0191 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5824, 11.0471 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5948, 10.9716 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5838, 11.0456 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5902, 10.9758 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5832, 11.0438 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6477, 10.9565 29 / 25
0 2848 SKREIA 60.5873, 10.9758 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5850, 11.0446 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5609, 10.9914 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5450, 10.9827 39 / 2
0 2848 SKREIA 60.5597, 10.9915 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6190, 10.9536 32 / 2
0 2848 SKREIA 60.5460, 11.0387 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5620, 10.9949 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5861, 10.9850 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5434, 11.0371 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5789, 11.0523 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5610, 10.9956 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5883, 10.9833 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5602, 10.9944 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5878, 10.9819 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6653, 10.9194 68 / 10
0 2848 SKREIA 60.5594, 10.9944 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5888, 10.9806 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5273, 10.9654 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5590, 10.9961 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5902, 10.9797 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6653, 10.9194 68 / 10
0 2848 SKREIA 60.5589, 10.9970 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5903, 10.9785 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5589, 10.9993 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5909, 10.9790 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5598, 10.9989 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5918, 10.9788 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5600, 10.9984 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6001, 10.9850 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5604, 10.9984 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6055, 10.9845 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5616, 10.9976 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6056, 10.9837 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5631, 11.0035 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6059, 10.9852 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5514, 10.9535 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5608, 11.0062 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6050, 10.9828 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5527, 10.9553 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5609, 11.0049 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5960, 11.0092 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5536, 10.9554 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5604, 11.0052 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5962, 11.0070 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5546, 10.9545 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5605, 11.0061 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5975, 11.0073 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5560, 10.9552 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5602, 11.0069 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5975, 11.0088 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5568, 10.9551 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5604, 11.0084 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5969, 11.0062 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5575, 10.9571 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5599, 11.0099 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5985, 11.0048 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5570, 10.9571 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5602, 11.0115 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5987, 11.0034 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5565, 10.9575 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5598, 11.0141 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6001, 11.0064 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6121, 11.0426 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5559, 10.9579 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5586, 11.0138 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6004, 11.0032 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6116, 11.0430 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5554, 10.9583 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5578, 11.0119 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6007, 11.0008 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6115, 11.0437 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5553, 10.9589 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6001, 10.9973 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6112, 11.0423 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5551, 10.9585 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6014, 10.9968 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6106, 11.0427 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5548, 10.9588 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6010, 11.0003 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6112, 11.0437 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5947, 11.0657 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5884, 11.0557 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5544, 10.9588 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6014, 11.0001 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5564, 11.0203 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6107, 11.0434 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6378, 10.9239 53 / 104
0 2848 SKREIA 60.5540, 10.9591 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6024, 10.9964 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5781, 11.0522 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5534, 10.9593 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6028, 10.9932 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5530, 10.9594 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6027, 10.9955 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5525, 10.9595 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5319, 11.0437 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6035, 10.9949 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5523, 10.9598 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6038, 10.9957 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5515, 10.9589 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6041, 10.9960 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5511, 10.9588 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6044, 10.9961 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5121, 10.9645 213 / 11
0 2848 SKREIA 60.5505, 10.9620 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6048, 10.9951 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5495, 10.9595 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6048, 10.9976 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5490, 10.9587 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6043, 10.9980 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5486, 10.9588 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6041, 10.9986 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5857, 11.0753 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5483, 10.9583 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5984, 11.0606 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5480, 10.9583 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5972, 11.0592 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5477, 10.9582 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5966, 11.0581 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5472, 10.9585 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5967, 11.0602 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5466, 10.9585 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5950, 11.0551 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5472, 10.9578 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5861, 11.0490 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5471, 10.9571 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5868, 11.0467 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5471, 10.9556 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5903, 11.0443 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5473, 10.9517 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5917, 11.0450 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5472, 10.9541 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5912, 11.0430 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5666, 10.9411 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5476, 10.9526 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5924, 11.0430 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5479, 10.9523 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5420, 11.0430 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5929, 11.0336 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5468, 10.9498 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5892, 11.0310 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5714, 10.9370 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6040, 11.1028 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5465, 10.9605 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5939, 11.0276 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6006, 10.8668 220 / 2
0 2848 SKREIA 60.5474, 10.9625 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5887, 11.0261 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6006, 10.8662 220 / 3
0 2848 SKREIA 60.5478, 10.9604 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5894, 11.0245 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6012, 10.8643 220 / 6
0 2848 SKREIA 60.5429, 10.9561 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5902, 11.0257 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6012, 10.8651 220 / 7
0 2848 SKREIA 60.5413, 10.9623 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5905, 11.0246 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6763, 10.9214 65 / 4
0 2848 SKREIA 60.5997, 10.8643 220 / 9
0 2848 SKREIA 60.5369, 10.9567 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5957, 11.0156 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5370, 10.9571 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5959, 11.0107 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5696, 10.9380 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5369, 10.9555 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5978, 11.0104 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5360, 10.9517 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5982, 11.0102 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6012, 10.8664 220 / 4
0 2848 SKREIA 60.5347, 10.9517 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6009, 10.8661 220 / 8
0 2848 SKREIA 60.5322, 10.9517 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5967, 11.0835 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5343, 10.9513 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5286, 10.9532 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5279, 10.9552 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5273, 10.9575 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5277, 10.9596 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5634, 10.9935 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5271, 10.9588 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5830, 11.0926 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6045, 11.1034 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5281, 10.9605 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5814, 11.0756 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6046, 10.9838 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5278, 10.9604 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5857, 11.0741 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5267, 10.9612 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6127, 11.0747 5 / 5
0 2848 SKREIA 60.5271, 10.9623 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5911, 11.0717 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5268, 10.9629 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5935, 11.0923 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5934, 11.0877 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5881, 10.9003 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5978, 11.0851 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5862, 10.9023 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5979, 11.0815 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5961, 11.0577 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5857, 10.9023 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6329, 10.8622 200 / 18
0 2848 SKREIA 60.5987, 10.9977 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5896, 10.9056 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6043, 11.1024 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5890, 11.0557 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5850, 10.9045 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6045, 11.1028 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5998, 10.9979 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5837, 10.9048 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6006, 10.9972 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5751, 10.8994 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5899, 11.0220 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5951, 11.0155 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5740, 10.9003 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6052, 10.9830 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5752, 10.9024 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5980, 11.0059 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5742, 10.9021 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5988, 11.0023 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5738, 10.9027 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5793, 10.8072 264 / 13
0 2848 SKREIA 60.5736, 10.9034 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5729, 10.9051 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5125, 10.9632 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5720, 10.9058 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5139, 10.9616 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6062, 10.8983 211 / 22
0 2848 SKREIA 60.5591, 10.9101 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5464, 10.9820 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5587, 10.9090 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6012, 11.0020 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5735, 10.8848 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5730, 10.8847 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5718, 10.8849 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6044, 10.9852 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5714, 10.8843 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6002, 10.9995 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5714, 10.8826 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5715, 10.8813 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5707, 10.8821 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5778, 11.0510 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5699, 10.8829 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5696, 10.8834 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5677, 10.8838 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5671, 10.8865 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5676, 10.9592 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6111, 11.0107 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5692, 10.9586 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6030, 10.8436 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5995, 10.8476 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5969, 10.8593 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6382, 10.9252 33 / 7
0 2848 SKREIA 60.5931, 10.8418 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5897, 10.8419 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5880, 10.8434 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5895, 11.0263 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5814, 10.8535 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5826, 10.8535 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6118, 11.0120 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5821, 10.8560 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5825, 10.8559 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5335, 11.0042 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5827, 10.8564 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5999, 11.0044 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5341, 11.0037 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5830, 10.8572 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5835, 10.8583 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5342, 11.0045 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5830, 10.8590 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5345, 11.0045 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5790, 10.8549 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5924, 11.0263 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5825, 10.8594 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6558, 10.9458 54 / 36
0 2848 SKREIA 60.5334, 11.0055 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5824, 10.8599 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5465, 10.9660 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5938, 10.8714 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5824, 10.8616 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5530, 11.0055 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5821, 10.8595 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5818, 10.8598 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5336, 10.9623 212 / 13
0 2848 SKREIA 60.5811, 10.8599 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5669, 10.9602 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5807, 10.8602 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5673, 10.9599 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5795, 10.8598 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5680, 10.9603 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5793, 10.8592 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5681, 10.9593 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5789, 10.8579 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5683, 10.9592 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5788, 10.8571 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5304, 10.9636 212 / 9
0 2848 SKREIA 60.6032, 11.1023 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5786, 10.8564 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5788, 10.8557 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5954, 10.9739 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6159, 10.8957 211 / 1
0 2848 SKREIA 60.5783, 10.8552 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5778, 10.8556 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5760, 10.8573 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5752, 10.8565 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5750, 10.8548 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5764, 10.8545 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5773, 10.8544 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5773, 10.8550 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5779, 10.8542 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6473, 10.9572 29 / 24
0 2848 SKREIA 60.5785, 10.8539 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5787, 10.8542 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5794, 10.8537 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5800, 10.8527 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5803, 10.8527 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5806, 10.8519 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5808, 10.8528 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5828, 10.8517 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5824, 10.8516 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5275, 10.9630 212 / 12
0 2848 SKREIA 60.5817, 10.8515 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5902, 11.0239 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5801, 10.8502 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5903, 11.0218 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5794, 10.8503 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5785, 10.8506 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5746, 10.8499 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5785, 10.8447 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5782, 10.8465 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5777, 10.8466 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5772, 10.8467 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5731, 10.8207 308 / 1
0 2848 SKREIA 60.5725, 10.8849 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5762, 10.8476 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5753, 10.8170 263 / 7
0 2848 SKREIA 60.5223, 11.0668 1 / 17
0 2848 SKREIA 60.5982, 10.8663 220 / 10
0 2848 SKREIA 60.5988, 10.8680 220 / 11
0 2848 SKREIA 60.5948, 11.0848 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5452, 10.9843 39 / 7
0 2848 SKREIA 60.5585, 10.8905 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5450, 10.9843 39 / 8
0 2848 SKREIA 60.5580, 10.8897 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5440, 10.9834 39 / 6
0 2848 SKREIA 60.6363, 10.9188 53 / 13
0 2848 SKREIA 60.5774, 10.8654 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5442, 10.9837 39 / 5
0 2848 SKREIA 60.5451, 10.9838 39 / 3
0 2848 SKREIA 60.5366, 10.9535 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5466, 10.9567 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6002, 10.8479 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5596, 10.8882 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5586, 10.9573 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5835, 10.8209 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5831, 10.8246 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5830, 10.8220 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5825, 10.8220 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5750, 10.8864 218 / 5
0 2848 SKREIA 60.5821, 10.8234 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5791, 10.8670 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5817, 10.8244 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5465, 10.9646 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5196, 11.0744 1 / 1
0 2848 SKREIA 60.5812, 10.8249 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5452, 10.9642 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5807, 10.8254 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5711, 10.9355 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6544, 10.9238 56 / 269
0 2848 SKREIA 60.5132, 10.9794 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6041, 11.1027 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5457, 11.0395 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5802, 10.8253 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5502, 10.9793 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6545, 10.9246 56 / 268
0 2848 SKREIA 60.5738, 11.1124 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5776, 10.8263 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6546, 10.9246 56 / 268
0 2848 SKREIA 60.5417, 11.0429 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5777, 10.8330 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6548, 10.9246 56 / 268
0 2848 SKREIA 60.5448, 10.9820 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5830, 11.0811 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5752, 10.8275 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6548, 10.9246 56 / 268
0 2848 SKREIA 60.5601, 11.0088 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5752, 10.8261 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.5753, 10.8245 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6006, 10.9990 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5863, 11.0750 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6042, 11.1025 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5993, 11.0874 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5982, 11.0866 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.6098, 11.0136 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5874, 10.9464 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5602, 10.8910 309 / 1
0 2848 SKREIA 60.6547, 10.9254 56 / 267
0 2848 SKREIA 60.6548, 10.9254 56 / 267
0 2848 SKREIA 60.6548, 10.9254 56 / 267
0 2848 SKREIA 60.5696, 10.9581 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5909, 11.0228 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5688, 10.9584 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5911, 11.0244 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5567, 10.9600 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5901, 11.0231 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5786, 11.0509 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5542, 10.9612 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5906, 11.0219 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5547, 10.9622 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6436, 11.0065 22 / 31
0 2848 SKREIA 60.5428, 11.0441 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5542, 10.9636 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6053, 10.9852 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5532, 10.9619 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5898, 11.0233 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5528, 10.9617 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5899, 11.0223 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5498, 10.9636 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6207, 10.8723 209 / 3
0 2848 SKREIA 60.6129, 11.0111 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5476, 10.9640 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6103, 11.0130 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5644, 10.9628 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.6079, 11.0123 311 / 1
0 2848 SKREIA 60.5614, 10.9678 310 / 1
0 2848 SKREIA 60.5998, 10.8658 220 / 14
0 2849 KAPP 60.7061, 10.9007 88 / 8
0 2849 KAPP 60.7003, 10.8994 88 / 2
0 2849 KAPP 60.7174, 10.8296 108 / 45
0 2849 KAPP 60.7168, 10.8402 94 / 86
0 2850 LENA 60.6217, 10.8182 238 / 3
0 2850 LENA 60.6126, 10.8333 192 / 1
0 2850 LENA 60.6660, 10.8182 182 / 4
0 2850 LENA 60.6771, 10.8115 184 / 1
0 2850 LENA 60.6929, 10.9032 81 / 48
0 2850 LENA 60.6930, 10.9032 81 / 48
0 2850 LENA 60.6736, 10.8111 184 / 44
0 2850 LENA 60.6534, 10.8546 198 / 5
0 2850 LENA 60.6445, 10.8410 196 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken