Skjemstadstranda 10
7670 INDERØY

Skjemstadstranda 10, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjemstadstranda 10, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 85 / 101 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 301 KIRKNES
  • Valkrins: 5 LYNGSTAD
  • Kyrkjesogn: 9100601 Inderøy
  • Tettstad:

Skjemstadstranda

Skjemstadstranda er ein veg i Inderøy kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjemstadstranda 9 7670 INDERØY 63.9247, 11.2100 85 / 110
Skjemstadstranda 10 7670 INDERØY 63.9248, 11.2086 85 / 101
Skjemstadstranda 13 7670 INDERØY 63.9250, 11.2104 85 / 111
Skjemstadstranda 17 7670 INDERØY 63.9254, 11.2107 85 / 115

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken