Hanaveien 19B
4327 SANDNES

Hanaveien 19B, 4327 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hanaveien 19B, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 187 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 701 NEDRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hanaveien

Hanaveien er ein veg i Sandnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hanaveien 4 4327 SANDNES 58.8529, 5.7490 38 / 69
Hanaveien 8 4327 SANDNES 58.8540, 5.7497 38 / 212
Hanaveien 8A 4327 SANDNES 58.8540, 5.7494 38 / 220
Hanaveien 10 4327 SANDNES 58.8541, 5.7494 38 / 124
Hanaveien 12 4327 SANDNES 58.8544, 5.7494 38 / 147
Hanaveien 14 4327 SANDNES 58.8546, 5.7491 38 / 188
Hanaveien 15 4327 SANDNES 58.8536, 5.7508 38 / 1697
Hanaveien 16 4327 SANDNES 58.8549, 5.7493 38 / 121
Hanaveien 17 4327 SANDNES 58.8539, 5.7515 38 / 1872
Hanaveien 19A 4327 SANDNES 58.8542, 5.7511 38 / 187
Hanaveien 19B 4327 SANDNES 58.8543, 5.7509 38 / 187
Hanaveien 19C 4327 SANDNES 58.8543, 5.7506 38 / 187
Hanaveien 21A 4327 SANDNES 58.8545, 5.7512 38 / 187
Hanaveien 21B 4327 SANDNES 58.8546, 5.7508 38 / 187
Hanaveien 21C 4327 SANDNES 58.8546, 5.7504 38 / 187
Hanaveien 23A 4327 SANDNES 58.8548, 5.7509 38 / 187
Hanaveien 23B 4327 SANDNES 58.8548, 5.7507 38 / 187

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken