Gaulinveien 26
1747 SKJEBERG

Gaulinveien 26, 1747 SKJEBERG er ei adresse i Sarpsborg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gaulinveien 26, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1125 / 25 i 0105 Sarpsborg
  • Grunnkrins: 1201 GRIMSØYA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Gaulinveien

Gaulinveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 209.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gaulinveien 1 1747 SKJEBERG 59.1467, 11.2341 1125 / 12
Gaulinveien 9 1747 SKJEBERG 59.1458, 11.2338 1126 / 13
Gaulinveien 12 1747 SKJEBERG 59.1454, 11.2347 1126 / 13
Gaulinveien 14 1747 SKJEBERG 59.1453, 11.2340 1126 / 7
Gaulinveien 18 1747 SKJEBERG 59.1447, 11.2337 1125 / 18
Gaulinveien 20 1747 SKJEBERG 59.1445, 11.2329 1125 / 26
Gaulinveien 24 1747 SKJEBERG 59.1442, 11.2325 1125 / 24
Gaulinveien 26 1747 SKJEBERG 59.1440, 11.2321 1125 / 25
Gaulinveien 57 1747 SKJEBERG 59.1425, 11.2303 1125 / 2
Gaulinveien 59 1747 SKJEBERG 59.1424, 11.2298 1125 / 2
Gaulinveien 60 1747 SKJEBERG 59.1415, 11.2344 1125 / 2
Gaulinveien 130 1747 SKJEBERG 59.1353, 11.2311 1126 / 3
Gaulinveien 134 1747 SKJEBERG 59.1358, 11.2296 1126 / 3
Gaulinveien 136 1747 SKJEBERG 59.1356, 11.2295 1126 / 3
Gaulinveien 146 1747 SKJEBERG 59.1347, 11.2297 1126 / 3
Gaulinveien 148 1747 SKJEBERG 59.1347, 11.2303 1126 / 3
Gaulinveien 152 1747 SKJEBERG 59.1342, 11.2300 1126 / 9
Gaulinveien 156 1747 SKJEBERG 59.1337, 11.2292 1126 / 3
Gaulinveien 158 1747 SKJEBERG 59.1335, 11.2288 1126 / 3
Gaulinveien 162 1747 SKJEBERG 59.1330, 11.2280 1126 / 3
Gaulinveien 166 1747 SKJEBERG 59.1328, 11.2275 1126 / 3
Gaulinveien 168 1747 SKJEBERG 59.1327, 11.2273 1126 / 3
Gaulinveien 172 1747 SKJEBERG 59.1326, 11.2270 1126 / 3
Gaulinveien 174 1747 SKJEBERG 59.1324, 11.2263 1126 / 3
Gaulinveien 176 1747 SKJEBERG 59.1328, 11.2265 1126 / 3
Gaulinveien 180 1747 SKJEBERG 59.1332, 11.2269 1126 / 3
Gaulinveien 182 1747 SKJEBERG 59.1335, 11.2277 1126 / 3
Gaulinveien 189 1747 SKJEBERG 59.1332, 11.2252 1125 / 8
Gaulinveien 191 1747 SKJEBERG 59.1329, 11.2250 1125 / 10
Gaulinveien 192 1747 SKJEBERG 59.1352, 11.2287 1125 / 3
Gaulinveien 193 1747 SKJEBERG 59.1324, 11.2249 1125 / 17
Gaulinveien 197 1747 SKJEBERG 59.1317, 11.2251 1125 / 9
Gaulinveien 199 1747 SKJEBERG 59.1314, 11.2246 1125 / 9
Gaulinveien 201A 1747 SKJEBERG 59.1313, 11.2247 1125 / 3
Gaulinveien 201B 1747 SKJEBERG 59.1314, 11.2250 1125 / 3
Gaulinveien 203 1747 SKJEBERG 59.1312, 11.2250 1126 / 14
Gaulinveien 205 1747 SKJEBERG 59.1311, 11.2250 1126 / 14
Gaulinveien 207 1747 SKJEBERG 59.1317, 11.2254 1126 / 3
Gaulinveien 209 1747 SKJEBERG 59.1319, 11.2256 1126 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken