Pilodden 11
1397 NESØYA

Pilodden 11, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pilodden 11, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 13 i 0220
  • Grunnkrins: 105 BRØNNØYA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad:

Pilodden

Pilodden er ein veg i Asker kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pilodden 1 1397 NESØYA 59.8570, 10.5299 41 / 23
Pilodden 2 1397 NESØYA 59.8565, 10.5311 41 / 247
Pilodden 4 1397 NESØYA 59.8563, 10.5297 41 / 255
Pilodden 5 1397 NESØYA 59.8568, 10.5292 41 / 6
Pilodden 6 1397 NESØYA 59.8561, 10.5290 41 / 32
Pilodden 7 1397 NESØYA 59.8564, 10.5284 41 / 26
Pilodden 8 1397 NESØYA 59.8558, 10.5284 41 / 11
Pilodden 9 1397 NESØYA 59.8562, 10.5279 41 / 12
Pilodden 11 1397 NESØYA 59.8557, 10.5271 41 / 13
Pilodden 13 1397 NESØYA 59.8558, 10.5265 41 / 7
Pilodden 15 1397 NESØYA 59.8551, 10.5267 41 / 8
Pilodden 18 1397 NESØYA 59.8555, 10.5288 41 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken