Steinsvollveien 496
3370 VIKERSUND

Steinsvollveien 496, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinsvollveien 496, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 10 i 0623
  • Grunnkrins: 402 ØDERUD
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Steinsvollveien

Steinsvollveien er ein veg i Modum kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 44 til 760.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinsvollveien 44 3370 VIKERSUND 60.1048, 9.9393 101 / 1
Steinsvollveien 180 3370 VIKERSUND 60.1054, 9.9198 76 / 8
Steinsvollveien 190 3370 VIKERSUND 60.1041, 9.9167 100 / 15
Steinsvollveien 260 3370 VIKERSUND 60.1122, 9.9148 75 / 10
Steinsvollveien 348 3370 VIKERSUND 60.1192, 9.9075 75 / 10
Steinsvollveien 395 3370 VIKERSUND 60.1232, 9.9104 106 / 6
Steinsvollveien 468 3370 VIKERSUND 60.1279, 9.8940 158 / 13
Steinsvollveien 494 3370 VIKERSUND 60.1321, 9.9086 75 / 10
Steinsvollveien 496 3370 VIKERSUND 60.1322, 9.9087 75 / 10
Steinsvollveien 500 3370 VIKERSUND 60.1322, 9.9094 75 / 10
Steinsvollveien 502 3370 VIKERSUND 60.1324, 9.9097 75 / 10
Steinsvollveien 504 3370 VIKERSUND 60.1323, 9.9100 75 / 10
Steinsvollveien 508 3370 VIKERSUND 60.1323, 9.9105 75 / 10
Steinsvollveien 518 3370 VIKERSUND 60.1326, 9.9123 75 / 10
Steinsvollveien 540 3370 VIKERSUND 60.1332, 9.9127 75 / 10
Steinsvollveien 685 3370 VIKERSUND 60.1285, 9.9451 101 / 1
Steinsvollveien 760 3370 VIKERSUND 60.1446, 9.9410 101 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken