Styggdalsveien 330
3370 VIKERSUND

Styggdalsveien 330, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Styggdalsveien 330, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 101 / 1 i 0623
  • Grunnkrins: 402 ØDERUD
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Styggdalsveien

Styggdalsveien er ein veg i Modum kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 35 til 330.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Styggdalsveien 35 3370 VIKERSUND 60.1401, 9.9464 101 / 10
Styggdalsveien 270 3370 VIKERSUND 60.1551, 9.9204 101 / 1
Styggdalsveien 330 3370 VIKERSUND 60.1611, 9.9118 101 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken