Bjoretjernsveien 470
3370 VIKERSUND

Bjoretjernsveien 470, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjoretjernsveien 470, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 143 / 10 i 0623
  • Grunnkrins: 408 KLØFTEFOSS
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Bjoretjernsveien

Bjoretjernsveien er ein veg i Modum kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 1005.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjoretjernsveien 7 3370 VIKERSUND 60.0379, 9.8678 163 / 26
Bjoretjernsveien 10 3370 VIKERSUND 60.0390, 9.8676 163 / 23
Bjoretjernsveien 11 3370 VIKERSUND 60.0385, 9.8682 163 / 31
Bjoretjernsveien 12 3370 VIKERSUND 60.0397, 9.8672 163 / 29
Bjoretjernsveien 18 3370 VIKERSUND 60.0393, 9.8690 163 / 28
Bjoretjernsveien 56 3370 VIKERSUND 60.0421, 9.8708 162 / 33
Bjoretjernsveien 216 3370 VIKERSUND 60.0531, 9.8897 163 / 9
Bjoretjernsveien 264 3370 VIKERSUND 60.0539, 9.8896 163 / 30
Bjoretjernsveien 270 3370 VIKERSUND 60.0535, 9.8847 162 / 28
Bjoretjernsveien 315 3370 VIKERSUND 60.0583, 9.9010 163 / 1
Bjoretjernsveien 345 3370 VIKERSUND 60.0606, 9.9196 161 / 2
Bjoretjernsveien 355 3370 VIKERSUND 60.0630, 9.9194 163 / 1
Bjoretjernsveien 375 3370 VIKERSUND 60.0627, 9.9004 163 / 9
Bjoretjernsveien 470 3370 VIKERSUND 60.0703, 9.8951 143 / 10
Bjoretjernsveien 569 3370 VIKERSUND 60.0772, 9.9025 144 / 3
Bjoretjernsveien 570 3370 VIKERSUND 60.0777, 9.9021 144 / 17
Bjoretjernsveien 630 3370 VIKERSUND 60.0780, 9.9114 144 / 13
Bjoretjernsveien 925 3370 VIKERSUND 60.1021, 9.9092 145 / 1
Bjoretjernsveien 1005 3370 VIKERSUND 60.1039, 9.8958 161 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken