Villsamveien 120
3370 VIKERSUND

Villsamveien 120, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Villsamveien 120, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 145 / 1 i 0623
  • Grunnkrins: 408 KLØFTEFOSS
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Villsamveien

Villsamveien er ein veg i Modum kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 120 til 120.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Villsamveien 120 3370 VIKERSUND 60.1049, 9.8889 145 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken