Garhammertoppen 31
3534 SOKNA

Garhammertoppen 31, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Garhammertoppen 31, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 39 i 0605
  • Grunnkrins: 501 BORGLUND
  • Valkrins: 3 VEIEN
  • Kyrkjesogn: 4070204 Veme
  • Tettstad:

Garhammertoppen

Garhammertoppen er ein veg i Ringerike kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Garhammertoppen 10 3534 SOKNA 60.2128, 10.0325 66 / 13
Garhammertoppen 12 3534 SOKNA 60.2129, 10.0328 66 / 13
Garhammertoppen 18 3534 SOKNA 60.2116, 10.0332 66 / 14
Garhammertoppen 22 3534 SOKNA 60.2124, 10.0351 66 / 10
Garhammertoppen 25 3534 SOKNA 60.2132, 10.0359 66 / 36
Garhammertoppen 27 3534 SOKNA 60.2134, 10.0350 66 / 37
Garhammertoppen 29 3534 SOKNA 60.2137, 10.0351 66 / 38
Garhammertoppen 31 3534 SOKNA 60.2135, 10.0346 66 / 39
Garhammertoppen 33 3534 SOKNA 60.2134, 10.0339 66 / 40
Garhammertoppen 35 3534 SOKNA 60.2134, 10.0334 66 / 41
Garhammertoppen 37 3534 SOKNA 60.2137, 10.0329 66 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken