Seterveien 16A
1718 GREÅKER

Seterveien 16A, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seterveien 16A, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2075 / 125 i 0105
  • Grunnkrins: 2404 GREÅKERDALEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Seterveien

Seterveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seterveien 1 1718 GREÅKER 59.2695, 11.0418 2075 / 237
Seterveien 2 1718 GREÅKER 59.2696, 11.0423 2075 / 58
Seterveien 3 1718 GREÅKER 59.2696, 11.0414 2075 / 238
Seterveien 4 1718 GREÅKER 59.2701, 11.0426 2075 / 126
Seterveien 5 1718 GREÅKER 59.2698, 11.0414 2075 / 123
Seterveien 7 1718 GREÅKER 59.2700, 11.0415 2075 / 328
Seterveien 8 1718 GREÅKER 59.2704, 11.0421 2075 / 284
Seterveien 9 1718 GREÅKER 59.2699, 11.0409 2075 / 243
Seterveien 10 1718 GREÅKER 59.2701, 11.0420 2075 / 57
Seterveien 11 1718 GREÅKER 59.2701, 11.0411 2075 / 68
Seterveien 12 1718 GREÅKER 59.2703, 11.0417 2075 / 334
Seterveien 13 1718 GREÅKER 59.2704, 11.0412 2075 / 329
Seterveien 14 1718 GREÅKER 59.2704, 11.0418 2075 / 333
Seterveien 15 1718 GREÅKER 59.2705, 11.0413 2075 / 330
Seterveien 16A 1718 GREÅKER 59.2705, 11.0423 2075 / 125
Seterveien 16B 1718 GREÅKER 59.2705, 11.0424 2075 / 125
Seterveien 17 1718 GREÅKER 59.2707, 11.0415 2075 / 331
Seterveien 18 1718 GREÅKER 59.2707, 11.0424 2075 / 359
Seterveien 19 1718 GREÅKER 59.2708, 11.0417 2075 / 332

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken