Doktor Tybrings veg 4
2040 KLØFTA

Doktor Tybrings veg 4, 2040 KLØFTA er ei adresse i Ullensaker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Doktor Tybrings veg 4, 2040 KLØFTA:

  • Postnummer: 2040 KLØFTA
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 12 i 0235 Ullensaker
  • Grunnkrins: 102 BAKKE
  • Valkrins: 1 ÅREPPEN
  • Kyrkjesogn: 2070101 Ullensaker
  • Tettstad:

Doktor Tybrings veg

Doktor Tybrings veg er ein veg i Ullensaker kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Doktor Tybrings veg 4 2040 KLØFTA 60.0635, 11.1322 23 / 12
Doktor Tybrings veg 8 2040 KLØFTA 60.0632, 11.1319 23 / 10
Doktor Tybrings veg 10 2040 KLØFTA 60.0632, 11.1317 23 / 10
Doktor Tybrings veg 12 2040 KLØFTA 60.0634, 11.1316 23 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken