Nova 26
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Nova 26, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nova 26, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 76 i 1253
  • Grunnkrins: 208 HAUGE
  • Valkrins: 1 HAUGE
  • Kyrkjesogn: 7040603 Gjerstad
  • Tettstad:

Nova

Nova er ein veg i Osterøy kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nova 9 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5085, 5.4501 1 / 81
Nova 13 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5087, 5.4497 1 / 80
Nova 17 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5088, 5.4492 1 / 79
Nova 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5093, 5.4478 1 / 76

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken