Stavlandsneset 107A
5430 BREMNES

Stavlandsneset 107A, 5430 BREMNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavlandsneset 107A, 5430 BREMNES:

  • Postnummer: 5430 BREMNES
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 185 i 1219
  • Grunnkrins: 506 STAVLAND
  • Valkrins: 2 SVORTLAND
  • Kyrkjesogn: 7050803 Bremnes
  • Tettstad: Svortland

Stavlandsneset

Stavlandsneset er ein veg i Bømlo kommune med 98 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 146.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavlandsneset 2 5430 BREMNES 59.7916, 5.1598 108 / 41
Stavlandsneset 4 5430 BREMNES 59.7914, 5.1602 108 / 43
Stavlandsneset 5 5430 BREMNES 59.7909, 5.1595 108 / 33
Stavlandsneset 6 5430 BREMNES 59.7914, 5.1610 108 / 105
Stavlandsneset 8 5430 BREMNES 59.7911, 5.1611 108 / 29
Stavlandsneset 9 5430 BREMNES 59.7911, 5.1578 108 / 48
Stavlandsneset 10 5430 BREMNES 59.7910, 5.1604 108 / 208
Stavlandsneset 12 5430 BREMNES 59.7908, 5.1609 108 / 15
Stavlandsneset 13 5430 BREMNES 59.7905, 5.1596 108 / 5
Stavlandsneset 14 5430 BREMNES 59.7907, 5.1609 108 / 181
Stavlandsneset 15C 5430 BREMNES 59.7903, 5.1594 108 / 212
Stavlandsneset 17 5430 BREMNES 59.7905, 5.1579 108 / 100
Stavlandsneset 19 5430 BREMNES 59.7901, 5.1573 108 / 30
Stavlandsneset 21 5430 BREMNES 59.7902, 5.1583 108 / 12
Stavlandsneset 22 5430 BREMNES 59.7899, 5.1617 108 / 4
Stavlandsneset 24 5430 BREMNES 59.7898, 5.1610 108 / 182
Stavlandsneset 25 5430 BREMNES 59.7897, 5.1590 108 / 61
Stavlandsneset 26 5430 BREMNES 59.7896, 5.1613 108 / 50
Stavlandsneset 42 5430 BREMNES 59.7892, 5.1643 108 / 74
Stavlandsneset 44 5430 BREMNES 59.7890, 5.1646 108 / 62
Stavlandsneset 48 5430 BREMNES 59.7890, 5.1638 108 / 77
Stavlandsneset 50 5430 BREMNES 59.7886, 5.1641 108 / 79
Stavlandsneset 52 5430 BREMNES 59.7888, 5.1635 108 / 76
Stavlandsneset 54 5430 BREMNES 59.7890, 5.1630 108 / 163
Stavlandsneset 58 5430 BREMNES 59.7893, 5.1614 108 / 186
Stavlandsneset 60 5430 BREMNES 59.7893, 5.1616 108 / 186
Stavlandsneset 61 5430 BREMNES 59.7898, 5.1602 108 / 209
Stavlandsneset 62 5430 BREMNES 59.7893, 5.1618 108 / 186
Stavlandsneset 63 5430 BREMNES 59.7896, 5.1605 108 / 140
Stavlandsneset 64 5430 BREMNES 59.7893, 5.1620 108 / 186
Stavlandsneset 65 5430 BREMNES 59.7895, 5.1605 108 / 153
Stavlandsneset 66 5430 BREMNES 59.7892, 5.1621 108 / 186
Stavlandsneset 67A 5430 BREMNES 59.7893, 5.1605 108 / 154
Stavlandsneset 67B 5430 BREMNES 59.7894, 5.1605 108 / 154
Stavlandsneset 67C 5430 BREMNES 59.7893, 5.1606 108 / 154
Stavlandsneset 67D 5430 BREMNES 59.7893, 5.1605 108 / 154
Stavlandsneset 68 5430 BREMNES 59.7892, 5.1623 108 / 186
Stavlandsneset 69A 5430 BREMNES 59.7891, 5.1607 108 / 154
Stavlandsneset 69B 5430 BREMNES 59.7892, 5.1607 108 / 154
Stavlandsneset 69C 5430 BREMNES 59.7891, 5.1608 108 / 154
Stavlandsneset 69D 5430 BREMNES 59.7891, 5.1607 108 / 154
Stavlandsneset 70 5430 BREMNES 59.7890, 5.1621 108 / 186
Stavlandsneset 71 5430 BREMNES 59.7888, 5.1608 108 / 177
Stavlandsneset 72 5430 BREMNES 59.7890, 5.1620 108 / 186
Stavlandsneset 73 5430 BREMNES 59.7885, 5.1612 108 / 191
Stavlandsneset 74 5430 BREMNES 59.7891, 5.1616 108 / 186
Stavlandsneset 75 5430 BREMNES 59.7885, 5.1615 108 / 189
Stavlandsneset 76 5430 BREMNES 59.7891, 5.1615 108 / 186
Stavlandsneset 78 5430 BREMNES 59.7888, 5.1615 108 / 176
Stavlandsneset 80 5430 BREMNES 59.7888, 5.1618 108 / 175
Stavlandsneset 81 5430 BREMNES 59.7885, 5.1621 108 / 164
Stavlandsneset 82 5430 BREMNES 59.7888, 5.1621 108 / 174
Stavlandsneset 84 5430 BREMNES 59.7888, 5.1624 108 / 173
Stavlandsneset 86 5430 BREMNES 59.7888, 5.1627 108 / 146
Stavlandsneset 90 5430 BREMNES 59.7884, 5.1637 108 / 148
Stavlandsneset 92 5430 BREMNES 59.7884, 5.1641 108 / 137
Stavlandsneset 94 5430 BREMNES 59.7884, 5.1645 108 / 114
Stavlandsneset 96A 5430 BREMNES 59.7882, 5.1646 108 / 99
Stavlandsneset 96B 5430 BREMNES 59.7881, 5.1645 108 / 46
Stavlandsneset 100 5430 BREMNES 59.7880, 5.1640 108 / 136
Stavlandsneset 102 5430 BREMNES 59.7882, 5.1638 108 / 147
Stavlandsneset 103 5430 BREMNES 59.7883, 5.1633 108 / 135
Stavlandsneset 104 5430 BREMNES 59.7880, 5.1635 108 / 143
Stavlandsneset 105A 5430 BREMNES 59.7883, 5.1630 108 / 185
Stavlandsneset 105B 5430 BREMNES 59.7883, 5.1629 108 / 185
Stavlandsneset 106 5430 BREMNES 59.7878, 5.1623 108 / 141
Stavlandsneset 107A 5430 BREMNES 59.7883, 5.1626 108 / 185
Stavlandsneset 107B 5430 BREMNES 59.7883, 5.1625 108 / 185
Stavlandsneset 108 5430 BREMNES 59.7878, 5.1620 108 / 156
Stavlandsneset 109A 5430 BREMNES 59.7882, 5.1623 108 / 185
Stavlandsneset 109B 5430 BREMNES 59.7882, 5.1622 108 / 185
Stavlandsneset 110 5430 BREMNES 59.7878, 5.1617 108 / 144
Stavlandsneset 112 5430 BREMNES 59.7878, 5.1614 108 / 157
Stavlandsneset 113 5430 BREMNES 59.7882, 5.1619 108 / 160
Stavlandsneset 114 5430 BREMNES 59.7878, 5.1611 108 / 152
Stavlandsneset 115 5430 BREMNES 59.7881, 5.1617 108 / 159
Stavlandsneset 116 5430 BREMNES 59.7879, 5.1608 108 / 145
Stavlandsneset 117 5430 BREMNES 59.7881, 5.1614 108 / 184
Stavlandsneset 118 5430 BREMNES 59.7880, 5.1606 108 / 150
Stavlandsneset 119 5430 BREMNES 59.7881, 5.1611 108 / 204
Stavlandsneset 120 5430 BREMNES 59.7881, 5.1603 108 / 151
Stavlandsneset 121 5430 BREMNES 59.7884, 5.1603 108 / 161
Stavlandsneset 123 5430 BREMNES 59.7884, 5.1602 108 / 161
Stavlandsneset 125 5430 BREMNES 59.7884, 5.1601 108 / 161
Stavlandsneset 127 5430 BREMNES 59.7884, 5.1598 108 / 161
Stavlandsneset 129 5430 BREMNES 59.7884, 5.1596 108 / 161
Stavlandsneset 131 5430 BREMNES 59.7884, 5.1595 108 / 161
Stavlandsneset 132 5430 BREMNES 59.7878, 5.1594 108 / 171
Stavlandsneset 133 5430 BREMNES 59.7884, 5.1592 108 / 161
Stavlandsneset 134 5430 BREMNES 59.7877, 5.1593 108 / 170
Stavlandsneset 135 5430 BREMNES 59.7883, 5.1591 108 / 161
Stavlandsneset 136 5430 BREMNES 59.7877, 5.1591 108 / 169
Stavlandsneset 137 5430 BREMNES 59.7883, 5.1590 108 / 161
Stavlandsneset 138 5430 BREMNES 59.7877, 5.1590 108 / 168
Stavlandsneset 140 5430 BREMNES 59.7877, 5.1588 108 / 101
Stavlandsneset 142 5430 BREMNES 59.7877, 5.1587 108 / 167
Stavlandsneset 144 5430 BREMNES 59.7877, 5.1586 108 / 166
Stavlandsneset 146 5430 BREMNES 59.7877, 5.1585 108 / 165

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken