Jørgenvegen 10B
7549 TANEM

Jørgenvegen 10B, 7549 TANEM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jørgenvegen 10B, 7549 TANEM:

  • Postnummer: 7549 TANEM
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 1 i 5030
  • Grunnkrins: 103 TANEM
  • Valkrins: 4 TULLUAN
  • Kyrkjesogn: 9030601 Klæbu
  • Tettstad: Tanem

Jørgenvegen

Jørgenvegen er ein veg i Klæbu kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jørgenvegen 2 7549 TANEM 63.3086, 10.4437 39 / 1
Jørgenvegen 4 7549 TANEM 63.3087, 10.4440 39 / 1
Jørgenvegen 6 7549 TANEM 63.3091, 10.4433 39 / 1
Jørgenvegen 10A 7549 TANEM 63.3094, 10.4437 39 / 1
Jørgenvegen 10B 7549 TANEM 63.3093, 10.4437 39 / 1
Jørgenvegen 12 7549 TANEM 63.3094, 10.4442 39 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken