Stevneveien 9D
1719 GREÅKER

Stevneveien 9D, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stevneveien 9D, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2073 / 462 i 0105
  • Grunnkrins: 2407 OPSTAD
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad:

Stevneveien

Stevneveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stevneveien 1 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0350 2073 / 248
Stevneveien 1B 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0358 2073 / 268
Stevneveien 1C 1719 GREÅKER 59.2794, 11.0361 2073 / 269
Stevneveien 1D 1719 GREÅKER 59.2794, 11.0352 2073 / 469
Stevneveien 1E 1719 GREÅKER 59.2796, 11.0355 2073 / 468
Stevneveien 2 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0360 2073 / 249
Stevneveien 2A 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0351 2073 / 353
Stevneveien 2B 1719 GREÅKER 59.2788, 11.0356 2073 / 483
Stevneveien 3 1719 GREÅKER 59.2793, 11.0364 2073 / 250
Stevneveien 4 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0365 2073 / 251
Stevneveien 5 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0368 2073 / 252
Stevneveien 6 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0369 2073 / 281
Stevneveien 7 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0372 2073 / 196
Stevneveien 8 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0373 2073 / 279
Stevneveien 9 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0390 2073 / 460
Stevneveien 9B 1719 GREÅKER 59.2790, 11.0394 2073 / 461
Stevneveien 9C 1719 GREÅKER 59.2791, 11.0399 2073 / 462
Stevneveien 9D 1719 GREÅKER 59.2790, 11.0401 2073 / 462
Stevneveien 11 1719 GREÅKER 59.2786, 11.0394 2073 / 351
Stevneveien 11B 1719 GREÅKER 59.2787, 11.0396 2073 / 479
Stevneveien 12 1719 GREÅKER 59.2784, 11.0384 2074 / 471
Stevneveien 13 1719 GREÅKER 59.2783, 11.0391 2073 / 355
Stevneveien 15 1719 GREÅKER 59.2784, 11.0397 2073 / 354

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken