Seljevegen 3
2340 LØTEN

Seljevegen 3, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seljevegen 3, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 271 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Seljevegen

Seljevegen er ein veg i Løten kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seljevegen 1 2340 LØTEN 60.8335, 11.3070 20 / 268
Seljevegen 2 2340 LØTEN 60.8336, 11.3062 20 / 263
Seljevegen 3 2340 LØTEN 60.8337, 11.3077 20 / 271
Seljevegen 4 2340 LØTEN 60.8338, 11.3067 20 / 240
Seljevegen 6 2340 LØTEN 60.8341, 11.3072 20 / 238
Seljevegen 8 2340 LØTEN 60.8344, 11.3072 20 / 262
Seljevegen 10 2340 LØTEN 60.8350, 11.3075 20 / 277
Seljevegen 12 2340 LØTEN 60.8350, 11.3082 20 / 276

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken