Kaptein Dreyers veg 12
6456 SKÅLA

Kaptein Dreyers veg 12, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaptein Dreyers veg 12, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 113 / 19 i 1502
  • Grunnkrins: 706 NESJE
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Kaptein Dreyers veg

Kaptein Dreyers veg er ein veg i Molde kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaptein Dreyers veg 1 6456 SKÅLA 62.7010, 7.4239 114 / 26
Kaptein Dreyers veg 2 6456 SKÅLA 62.7019, 7.4237 114 / 31
Kaptein Dreyers veg 4 6456 SKÅLA 62.7020, 7.4215 114 / 38
Kaptein Dreyers veg 6 6456 SKÅLA 62.7013, 7.4221 114 / 39
Kaptein Dreyers veg 8 6456 SKÅLA 62.7014, 7.4209 114 / 40
Kaptein Dreyers veg 11 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4201 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 12 6456 SKÅLA 62.7010, 7.4197 113 / 19
Kaptein Dreyers veg 13 6456 SKÅLA 62.6996, 7.4200 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 15 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 17 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 19 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 21 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 23 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 25 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 27 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17
Kaptein Dreyers veg 29 6456 SKÅLA 62.6994, 7.4192 115 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken