Langåsen 12
7670 INDERØY

Langåsen 12, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langåsen 12, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 194 / 166 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 401 STORNES
  • Valkrins: 7 SANDVOLLAN
  • Kyrkjesogn: 9100603 Sandvollan
  • Tettstad: Småland

Langåsen

Langåsen er ein veg i Inderøy kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langåsen 1 7670 INDERØY 63.9652, 11.3046 194 / 163
Langåsen 3 7670 INDERØY 63.9650, 11.3040 194 / 174
Langåsen 4 7670 INDERØY 63.9647, 11.3050 194 / 164
Langåsen 8 7670 INDERØY 63.9643, 11.3052 194 / 165
Langåsen 12 7670 INDERØY 63.9641, 11.3048 194 / 166
Langåsen 13 7670 INDERØY 63.9641, 11.3041 194 / 173
Langåsen 15 7670 INDERØY 63.9639, 11.3042 194 / 172
Langåsen 16 7670 INDERØY 63.9639, 11.3050 194 / 167
Langåsen 17 7670 INDERØY 63.9637, 11.3043 194 / 171
Langåsen 18 7670 INDERØY 63.9637, 11.3054 194 / 168
Langåsen 19 7670 INDERØY 63.9635, 11.3045 194 / 170
Langåsen 21 7670 INDERØY 63.9634, 11.3049 194 / 169

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken