Østre Norderhovskogen 23
2340 LØTEN

Østre Norderhovskogen 23, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Norderhovskogen 23, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 154 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Østre Norderhovskogen

Østre Norderhovskogen er ein veg i Løten kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Norderhovskogen 1A 2340 LØTEN 60.8300, 11.2998 17 / 149
Østre Norderhovskogen 1B 2340 LØTEN 60.8300, 11.2998 17 / 149
Østre Norderhovskogen 1C 2340 LØTEN 60.8300, 11.2997 17 / 149
Østre Norderhovskogen 1D 2340 LØTEN 60.8299, 11.2998 17 / 149
Østre Norderhovskogen 2 2340 LØTEN 60.8303, 11.2987 17 / 143
Østre Norderhovskogen 3A 2340 LØTEN 60.8301, 11.2995 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3B 2340 LØTEN 60.8301, 11.2996 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3C 2340 LØTEN 60.8301, 11.2994 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3D 2340 LØTEN 60.8300, 11.2995 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3E 2340 LØTEN 60.8305, 11.2993 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3F 2340 LØTEN 60.8304, 11.2993 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3G 2340 LØTEN 60.8304, 11.2992 17 / 149
Østre Norderhovskogen 3H 2340 LØTEN 60.8304, 11.2992 17 / 149
Østre Norderhovskogen 5A 2340 LØTEN 60.8306, 11.2992 17 / 149
Østre Norderhovskogen 5B 2340 LØTEN 60.8306, 11.2992 17 / 149
Østre Norderhovskogen 5C 2340 LØTEN 60.8306, 11.2991 17 / 149
Østre Norderhovskogen 5D 2340 LØTEN 60.8306, 11.2991 17 / 149
Østre Norderhovskogen 7 2340 LØTEN 60.8309, 11.2989 17 / 144
Østre Norderhovskogen 9 2340 LØTEN 60.8310, 11.2984 17 / 145
Østre Norderhovskogen 11 2340 LØTEN 60.8311, 11.2979 17 / 146
Østre Norderhovskogen 13 2340 LØTEN 60.8313, 11.2975 17 / 147
Østre Norderhovskogen 15 2340 LØTEN 60.8314, 11.2971 17 / 148
Østre Norderhovskogen 17 2340 LØTEN 60.8320, 11.2966 17 / 157
Østre Norderhovskogen 19 2340 LØTEN 60.8321, 11.2963 17 / 156
Østre Norderhovskogen 21 2340 LØTEN 60.8318, 11.2961 17 / 155
Østre Norderhovskogen 23 2340 LØTEN 60.8318, 11.2963 17 / 154
Østre Norderhovskogen 25 2340 LØTEN 60.8318, 11.2965 17 / 153
Østre Norderhovskogen 27 2340 LØTEN 60.8316, 11.2968 17 / 152
Østre Norderhovskogen 29 2340 LØTEN 60.8316, 11.2970 17 / 151

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken