Harastien 2
2340 LØTEN

Harastien 2, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Harastien 2, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 119 i 0415
  • Grunnkrins: 209 SLETTMOEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Harastien

Harastien er ein veg i Løten kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Harastien 1 2340 LØTEN 60.8318, 11.3023 17 / 125
Harastien 2 2340 LØTEN 60.8316, 11.3018 17 / 119
Harastien 4 2340 LØTEN 60.8319, 11.3017 17 / 120
Harastien 6 2340 LØTEN 60.8322, 11.3013 17 / 121
Harastien 8 2340 LØTEN 60.8322, 11.3018 17 / 122
Harastien 10 2340 LØTEN 60.8321, 11.3021 17 / 123
Harastien 12 2340 LØTEN 60.8321, 11.3026 17 / 124

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken