Granholmen 1
1747 SKJEBERG

Granholmen 1, 1747 SKJEBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Granholmen 1, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1109 / 8 i 0105
  • Grunnkrins: 1202 LØKKEVIKA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Granholmen

Granholmen er ein veg i Sarpsborg kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Granholmen 1 1747 SKJEBERG 59.1479, 11.1813 1109 / 8
Granholmen 4 1747 SKJEBERG 59.1466, 11.1825 1109 / 8
Granholmen 8 1747 SKJEBERG 59.1471, 11.1781 1109 / 185
Granholmen 10 1747 SKJEBERG 59.1473, 11.1770 1109 / 8
Granholmen 12 1747 SKJEBERG 59.1479, 11.1774 1109 / 8
Granholmen 16 1747 SKJEBERG 59.1487, 11.1768 1109 / 8
Granholmen 18 1747 SKJEBERG 59.1485, 11.1781 1109 / 8
Granholmen 20 1747 SKJEBERG 59.1489, 11.1785 1109 / 8
Granholmen 22 1747 SKJEBERG 59.1493, 11.1776 1109 / 8
Granholmen 24 1747 SKJEBERG 59.1499, 11.1778 1109 / 8
Granholmen 25 1747 SKJEBERG 59.1498, 11.1785 1109 / 8
Granholmen 27 1747 SKJEBERG 59.1497, 11.1796 1109 / 8
Granholmen 29 1747 SKJEBERG 59.1501, 11.1808 1109 / 8
Granholmen 31 1747 SKJEBERG 59.1505, 11.1814 1109 / 8
Granholmen 32 1747 SKJEBERG 59.1506, 11.1821 1109 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken