Saltholmen 6
1747 SKJEBERG

Saltholmen 6, 1747 SKJEBERG er ei adresse i Sarpsborg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Saltholmen 6, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1131 / 6 i 0105 Sarpsborg
  • Grunnkrins: 1202 LØKKEVIKA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Saltholmen

Saltholmen er ein veg i Sarpsborg kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Saltholmen 6 1747 SKJEBERG 59.1473, 11.1903 1131 / 6
Saltholmen 10 1747 SKJEBERG 59.1471, 11.1893 1131 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken