Bjerkholmen 18
1747 SKJEBERG

Bjerkholmen 18, 1747 SKJEBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkholmen 18, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1132 / 4 i 0105
  • Grunnkrins: 1201 GRIMSØYA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Bjerkholmen

Bjerkholmen er ein veg i Sarpsborg kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkholmen 18 1747 SKJEBERG 59.1424, 11.1797 1132 / 4
Bjerkholmen 20 1747 SKJEBERG 59.1424, 11.1794 1132 / 4
Bjerkholmen 30 1747 SKJEBERG 59.1414, 11.1781 1132 / 4
Bjerkholmen 35 1747 SKJEBERG 59.1438, 11.1797 1132 / 4
Bjerkholmen 36 1747 SKJEBERG 59.1418, 11.1771 1132 / 32
Bjerkholmen 45 1747 SKJEBERG 59.1446, 11.1791 1132 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken