Gamle Kongevei 103
1712 GRÅLUM

Gamle Kongevei 103, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Kongevei 103, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2071 / 4 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Gamle Kongevei

Gamle Kongevei er ein veg i Sarpsborg kommune med 79 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 642.

Adressene i Gamle Kongevei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Kongevei 1 1712 GRÅLUM 59.2935, 11.0616 2066 / 526
Gamle Kongevei 3 1712 GRÅLUM 59.2936, 11.0611 2066 / 2
Gamle Kongevei 5 1712 GRÅLUM 59.2936, 11.0606 2066 / 527
Gamle Kongevei 7 1712 GRÅLUM 59.2937, 11.0600 2072 / 42
Gamle Kongevei 9 1712 GRÅLUM 59.2937, 11.0595 2072 / 45
Gamle Kongevei 10 1712 GRÅLUM 59.2939, 11.0616 2065 / 67
Gamle Kongevei 10A 1712 GRÅLUM 59.2946, 11.0596 2065 / 66
Gamle Kongevei 17 1712 GRÅLUM 59.2942, 11.0574 2065 / 61
Gamle Kongevei 21 1712 GRÅLUM 59.2947, 11.0559 2047 / 9
Gamle Kongevei 40 1712 GRÅLUM 59.2956, 11.0532 2047 / 25
Gamle Kongevei 42A 1712 GRÅLUM 59.2955, 11.0526 2047 / 171
Gamle Kongevei 42B 1712 GRÅLUM 59.2956, 11.0525 2047 / 26
Gamle Kongevei 44 1712 GRÅLUM 59.2955, 11.0520 2047 / 34
Gamle Kongevei 46 1712 GRÅLUM 59.2955, 11.0517 2047 / 37
Gamle Kongevei 48 1712 GRÅLUM 59.2955, 11.0509 2047 / 43
Gamle Kongevei 50 1712 GRÅLUM 59.2956, 11.0505 2047 / 40
Gamle Kongevei 51 1712 GRÅLUM 59.2951, 11.0504 2073 / 87
Gamle Kongevei 52A 1712 GRÅLUM 59.2957, 11.0493 2047 / 148
Gamle Kongevei 58 1712 GRÅLUM 59.2963, 11.0479 2047 / 166
Gamle Kongevei 61 1712 GRÅLUM 59.2959, 11.0474 2073 / 165
Gamle Kongevei 63 1712 GRÅLUM 59.2961, 11.0466 2073 / 164
Gamle Kongevei 65 1712 GRÅLUM 59.2963, 11.0458 2073 / 88
Gamle Kongevei 67A 1712 GRÅLUM 59.2965, 11.0460 2073 / 257
Gamle Kongevei 67B 1712 GRÅLUM 59.2965, 11.0459 2073 / 257
Gamle Kongevei 69A 1712 GRÅLUM 59.2966, 11.0455 2073 / 489
Gamle Kongevei 69B 1712 GRÅLUM 59.2967, 11.0453 2073 / 489
Gamle Kongevei 73A 1712 GRÅLUM 59.2971, 11.0449 2073 / 523
Gamle Kongevei 73B 1712 GRÅLUM 59.2970, 11.0446 2073 / 524
Gamle Kongevei 73C 1712 GRÅLUM 59.2969, 11.0447 2073 / 524
Gamle Kongevei 75 1712 GRÅLUM 59.2967, 11.0444 2073 / 478
Gamle Kongevei 75B 1712 GRÅLUM 59.2967, 11.0448 2073 / 487
Gamle Kongevei 77 1712 GRÅLUM 59.2969, 11.0439 2073 / 486
Gamle Kongevei 79 1712 GRÅLUM 59.2972, 11.0443 2073 / 502
Gamle Kongevei 80 1712 GRÅLUM 59.2977, 11.0443 2047 / 33
Gamle Kongevei 81A 1712 GRÅLUM 59.2973, 11.0439 2073 / 504
Gamle Kongevei 81B 1712 GRÅLUM 59.2973, 11.0440 2073 / 504
Gamle Kongevei 82 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0437 2048 / 117
Gamle Kongevei 83A 1712 GRÅLUM 59.2972, 11.0434 2073 / 498
Gamle Kongevei 83B 1712 GRÅLUM 59.2971, 11.0434 2073 / 498
Gamle Kongevei 84 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0434 2048 / 41
Gamle Kongevei 85 1712 GRÅLUM 59.2974, 11.0431 2073 / 67
Gamle Kongevei 85B 1712 GRÅLUM 59.2972, 11.0431 2073 / 470
Gamle Kongevei 87 1712 GRÅLUM 59.2975, 11.0434 2073 / 444
Gamle Kongevei 89 1712 GRÅLUM 59.2976, 11.0430 2073 / 240
Gamle Kongevei 101 1712 GRÅLUM 59.2986, 11.0365 2071 / 4
Gamle Kongevei 103 1712 GRÅLUM 59.2985, 11.0399 2071 / 4
Gamle Kongevei 261 1712 GRÅLUM 59.3098, 11.0205 2069 / 23
Gamle Kongevei 273 1712 GRÅLUM 59.3111, 11.0207 2068 / 13
Gamle Kongevei 285 1712 GRÅLUM 59.3125, 11.0193 2070 / 8
Gamle Kongevei 286 1712 GRÅLUM 59.3131, 11.0204 2068 / 10
Gamle Kongevei 288 1712 GRÅLUM 59.3129, 11.0210 2068 / 9
Gamle Kongevei 289 1712 GRÅLUM 59.3129, 11.0189 2070 / 34
Gamle Kongevei 290 1712 GRÅLUM 59.3126, 11.0212 2068 / 12
Gamle Kongevei 291 1712 GRÅLUM 59.3132, 11.0186 2070 / 37
Gamle Kongevei 292 1712 GRÅLUM 59.3123, 11.0214 2068 / 11
Gamle Kongevei 293 1712 GRÅLUM 59.3135, 11.0180 2070 / 39
Gamle Kongevei 330 1712 GRÅLUM 59.3148, 11.0175 2043 / 10
Gamle Kongevei 339 1712 GRÅLUM 59.3149, 11.0160 2043 / 1
Gamle Kongevei 364 1712 GRÅLUM 59.3178, 11.0142 2043 / 15
Gamle Kongevei 432 1712 GRÅLUM 59.3235, 11.0133 2034 / 1
Gamle Kongevei 440 1712 GRÅLUM 59.3244, 11.0118 2034 / 206
Gamle Kongevei 480 1719 GREÅKER 59.3252, 11.0034 2036 / 11
Gamle Kongevei 490 1719 GREÅKER 59.3256, 11.0014 2034 / 14
Gamle Kongevei 506 1719 GREÅKER 59.3257, 10.9975 2036 / 2
Gamle Kongevei 517 1719 GREÅKER 59.3249, 10.9962 2034 / 29
Gamle Kongevei 523 1719 GREÅKER 59.3245, 10.9955 2034 / 54
Gamle Kongevei 551 1719 GREÅKER 59.3260, 10.9895 2034 / 51
Gamle Kongevei 556 1719 GREÅKER 59.3266, 10.9886 2036 / 34
Gamle Kongevei 558 1719 GREÅKER 59.3268, 10.9880 2036 / 36
Gamle Kongevei 559 1719 GREÅKER 59.3262, 10.9883 2034 / 50
Gamle Kongevei 560 1719 GREÅKER 59.3270, 10.9878 2036 / 5
Gamle Kongevei 562 1719 GREÅKER 59.3271, 10.9872 2036 / 8
Gamle Kongevei 563 1719 GREÅKER 59.3263, 10.9873 2034 / 49
Gamle Kongevei 566 1719 GREÅKER 59.3271, 10.9864 2036 / 26
Gamle Kongevei 567 1719 GREÅKER 59.3267, 10.9865 2034 / 74
Gamle Kongevei 625 1719 GREÅKER 59.3276, 10.9762 2035 / 4
Gamle Kongevei 636 1719 GREÅKER 59.3281, 10.9743 2035 / 3
Gamle Kongevei 638 1719 GREÅKER 59.3278, 10.9743 2035 / 3
Gamle Kongevei 642 1719 GREÅKER 59.3277, 10.9733 2035 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken