Grivivegen 34B
3802 BØ I TELEMARK

Grivivegen 34B, 3802 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grivivegen 34B, 3802 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3802 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 345 i 0821
  • Grunnkrins: 204 SANDVIN/RØYSUM/LIA
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Grivivegen

Grivivegen er ein veg i Bø kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 28 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grivivegen 28 3802 BØ I TELEMARK 59.4185, 9.0809 45 / 2
Grivivegen 30 3802 BØ I TELEMARK 59.4187, 9.0815 45 / 2
Grivivegen 32 3802 BØ I TELEMARK 59.4165, 9.0763 47 / 55
Grivivegen 32B 3802 BØ I TELEMARK 59.4165, 9.0772 47 / 247
Grivivegen 32C 3802 BØ I TELEMARK 59.4164, 9.0771 47 / 247
Grivivegen 34 3802 BØ I TELEMARK 59.4163, 9.0763 47 / 54
Grivivegen 34B 3802 BØ I TELEMARK 59.4162, 9.0767 47 / 345
Grivivegen 34C 3802 BØ I TELEMARK 59.4162, 9.0768 47 / 351
Grivivegen 36 3802 BØ I TELEMARK 59.4162, 9.0772 47 / 146
Grivivegen 38 3802 BØ I TELEMARK 59.4160, 9.0773 47 / 79
Grivivegen 40 3802 BØ I TELEMARK 59.4160, 9.0780 47 / 256
Grivivegen 52 3802 BØ I TELEMARK 59.4153, 9.0798 47 / 1
Grivivegen 54 3802 BØ I TELEMARK 59.4154, 9.0803 47 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken