Karl Skalstads vei 11
3619 SKOLLENBORG

Karl Skalstads vei 11, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i Kongsberg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Karl Skalstads vei 11, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 110 / 363 i 0604 Kongsberg
  • Grunnkrins: 209 KONGSGÅRDMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Karl Skalstads vei

Karl Skalstads vei er ein veg i Kongsberg kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Karl Skalstads vei 1A 3619 SKOLLENBORG 59.6245, 9.6523 110 / 356
Karl Skalstads vei 1B 3619 SKOLLENBORG 59.6245, 9.6523 110 / 356
Karl Skalstads vei 2 3619 SKOLLENBORG 59.6248, 9.6522 110 / 359
Karl Skalstads vei 5 3619 SKOLLENBORG 59.6250, 9.6529 110 / 358
Karl Skalstads vei 7 3619 SKOLLENBORG 59.6255, 9.6529 110 / 365
Karl Skalstads vei 9 3619 SKOLLENBORG 59.6254, 9.6524 110 / 364
Karl Skalstads vei 11 3619 SKOLLENBORG 59.6255, 9.6519 110 / 363
Karl Skalstads vei 12A 3619 SKOLLENBORG 59.6251, 9.6518 110 / 360
Karl Skalstads vei 12B 3619 SKOLLENBORG 59.6250, 9.6518 110 / 360
Karl Skalstads vei 13 3619 SKOLLENBORG 59.6254, 9.6515 110 / 362
Karl Skalstads vei 15 3619 SKOLLENBORG 59.6253, 9.6511 110 / 361

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken