Bjerkeløkken 2
1349 RYKKINN

Bjerkeløkken 2, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkeløkken 2, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 67 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Bjerkeløkken

Bjerkeløkken er ein veg i Bærum kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkeløkken 2 1349 RYKKINN 59.9323, 10.4658 75 / 67
Bjerkeløkken 4 1349 RYKKINN 59.9321, 10.4657 75 / 68
Bjerkeløkken 5 1349 RYKKINN 59.9323, 10.4652 75 / 62
Bjerkeløkken 6 1349 RYKKINN 59.9320, 10.4656 75 / 69
Bjerkeløkken 7 1349 RYKKINN 59.9322, 10.4650 75 / 63
Bjerkeløkken 8 1349 RYKKINN 59.9319, 10.4655 75 / 70
Bjerkeløkken 9 1349 RYKKINN 59.9320, 10.4648 75 / 64
Bjerkeløkken 10 1349 RYKKINN 59.9317, 10.4655 76 / 294
Bjerkeløkken 12 1349 RYKKINN 59.9316, 10.4654 76 / 83
Bjerkeløkken 13 1349 RYKKINN 59.9318, 10.4643 75 / 72
Bjerkeløkken 14 1349 RYKKINN 59.9317, 10.4649 75 / 71
Bjerkeløkken 15 1349 RYKKINN 59.9316, 10.4643 75 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken