Geiteryggvegen 14
3811 HØRTE

Geiteryggvegen 14, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Geiteryggvegen 14, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 152 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Geiteryggvegen

Geiteryggvegen er ein veg i Sauherad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Geiteryggvegen 3 3811 HØRTE 59.4294, 9.1352 86 / 166
Geiteryggvegen 7 3811 HØRTE 59.4299, 9.1356 86 / 157
Geiteryggvegen 10 3811 HØRTE 59.4292, 9.1345 86 / 155
Geiteryggvegen 12 3811 HØRTE 59.4295, 9.1345 86 / 153
Geiteryggvegen 14 3811 HØRTE 59.4297, 9.1345 86 / 152
Geiteryggvegen 16 3811 HØRTE 59.4299, 9.1346 86 / 151
Geiteryggvegen 47 3811 HØRTE 59.4297, 9.1362 86 / 158
Geiteryggvegen 48 3811 HØRTE 59.4295, 9.1368 86 / 159

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken