Grinderengsletta 17
2340 LØTEN

Grinderengsletta 17, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grinderengsletta 17, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 39 i 0415
  • Grunnkrins: 201 KARUDHAGEN
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Grinderengsletta

Grinderengsletta er ein veg i Løten kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grinderengsletta 2 2340 LØTEN 60.8208, 11.3413 18 / 20
Grinderengsletta 4 2340 LØTEN 60.8210, 11.3409 18 / 22
Grinderengsletta 6 2340 LØTEN 60.8210, 11.3417 18 / 21
Grinderengsletta 7 2340 LØTEN 60.8212, 11.3427 196 / 58
Grinderengsletta 8A 2340 LØTEN 60.8212, 11.3422 18 / 16
Grinderengsletta 8B 2340 LØTEN 60.8213, 11.3418 18 / 16
Grinderengsletta 8C 2340 LØTEN 60.8213, 11.3419 18 / 16
Grinderengsletta 8D 2340 LØTEN 60.8213, 11.3418 18 / 16
Grinderengsletta 8E 2340 LØTEN 60.8214, 11.3416 18 / 16
Grinderengsletta 9 2340 LØTEN 60.8213, 11.3434 196 / 55
Grinderengsletta 10 2340 LØTEN 60.8215, 11.3420 18 / 80
Grinderengsletta 11 2340 LØTEN 60.8219, 11.3440 23 / 7
Grinderengsletta 13 2340 LØTEN 60.8221, 11.3442 23 / 207
Grinderengsletta 14 2340 LØTEN 60.8220, 11.3432 23 / 74
Grinderengsletta 15A 2340 LØTEN 60.8222, 11.3444 23 / 208
Grinderengsletta 15B 2340 LØTEN 60.8223, 11.3445 23 / 208
Grinderengsletta 17 2340 LØTEN 60.8225, 11.3448 23 / 39
Grinderengsletta 18 2340 LØTEN 60.8229, 11.3441 23 / 68
Grinderengsletta 22 2340 LØTEN 60.8236, 11.3450 23 / 64
Grinderengsletta 24 2340 LØTEN 60.8238, 11.3452 23 / 48
Grinderengsletta 28 2340 LØTEN 60.8241, 11.3461 23 / 34
Grinderengsletta 35A 2340 LØTEN 60.8228, 11.3451 23 / 197
Grinderengsletta 35B 2340 LØTEN 60.8227, 11.3450 23 / 197
Grinderengsletta 37A 2340 LØTEN 60.8230, 11.3453 23 / 198
Grinderengsletta 37B 2340 LØTEN 60.8229, 11.3453 23 / 198
Grinderengsletta 39 2340 LØTEN 60.8232, 11.3455 23 / 15
Grinderengsletta 41 2340 LØTEN 60.8235, 11.3462 23 / 176
Grinderengsletta 47 2340 LØTEN 60.8241, 11.3474 23 / 84

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken