Valleveien 13
1664 ROLVSØY

Valleveien 13, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Valleveien 13, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 729 / 26 i 0106
  • Grunnkrins: 3204 RØNNINGEN
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Valleveien

Valleveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valleveien 1 1664 ROLVSØY 59.2622, 11.0095 729 / 40
Valleveien 4 1664 ROLVSØY 59.2620, 11.0106 729 / 14
Valleveien 5 1664 ROLVSØY 59.2612, 11.0094 729 / 35
Valleveien 6 1664 ROLVSØY 59.2618, 11.0102 729 / 18
Valleveien 7 1664 ROLVSØY 59.2613, 11.0083 729 / 41
Valleveien 8 1664 ROLVSØY 59.2615, 11.0101 729 / 65
Valleveien 9 1664 ROLVSØY 59.2607, 11.0089 729 / 4
Valleveien 11 1664 ROLVSØY 59.2600, 11.0083 729 / 26
Valleveien 13 1664 ROLVSØY 59.2602, 11.0084 729 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken