Smalfjord hyttefelt 2
9845 TANA

Smalfjord hyttefelt 2, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smalfjord hyttefelt 2, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 1 i 2025
  • Grunnkrins: 107 SMALFJORDEN
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Smalfjord hyttefelt

Smalfjord hyttefelt er ein veg i Tana kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smalfjord hyttefelt 1 9845 TANA 70.4501, 28.0356 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 2 9845 TANA 70.4499, 28.0359 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 3 9845 TANA 70.4478, 28.0353 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 4 9845 TANA 70.4518, 28.0342 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 5 9845 TANA 70.4522, 28.0340 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 6 9845 TANA 70.4530, 28.0331 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 7 9845 TANA 70.4525, 28.0328 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 9 9845 TANA 70.4536, 28.0310 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 10 9845 TANA 70.4528, 28.0281 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 11 9845 TANA 70.4547, 28.0306 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 12 9845 TANA 70.4551, 28.0307 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 13 9845 TANA 70.4588, 28.0476 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 14 9845 TANA 70.4582, 28.0468 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 15 9845 TANA 70.4569, 28.0432 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 16 9845 TANA 70.4559, 28.0423 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 17 9845 TANA 70.4579, 28.0433 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 18 9845 TANA 70.4575, 28.0449 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 19 9845 TANA 70.4581, 28.0446 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 20 9845 TANA 70.4592, 28.0464 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 21 9845 TANA 70.4588, 28.0438 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 22 9845 TANA 70.4592, 28.0406 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 23 9845 TANA 70.4584, 28.0395 20 / 1
Smalfjord hyttefelt 24 9845 TANA 70.4567, 28.0355 20 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken