Kollen 27
6390 VESTNES

Kollen 27, 6390 VESTNES er ei adresse i Vestnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kollen 27, 6390 VESTNES:

  • Postnummer: 6390 VESTNES
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 136 i 1535 Vestnes
  • Grunnkrins: 205 HELLAND/REMMEMSVIK
  • Valkrins: 6 HELLAND
  • Kyrkjesogn: 8050301 Vestnes
  • Tettstad: Vestnes

Kollen

Kollen er ein veg i Vestnes kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kollen 2 6390 VESTNES 62.6164, 7.0837 45 / 86
Kollen 3 6390 VESTNES 62.6163, 7.0850 45 / 1
Kollen 4 6390 VESTNES 62.6163, 7.0835 45 / 86
Kollen 5 6390 VESTNES 62.6165, 7.0855 45 / 179
Kollen 6 6390 VESTNES 62.6161, 7.0836 45 / 86
Kollen 7 6390 VESTNES 62.6166, 7.0859 45 / 125
Kollen 8 6390 VESTNES 62.6162, 7.0839 45 / 86
Kollen 9 6390 VESTNES 62.6169, 7.0865 46 / 149
Kollen 10 6390 VESTNES 62.6162, 7.0839 45 / 86
Kollen 11 6390 VESTNES 62.6164, 7.0863 45 / 171
Kollen 12 6390 VESTNES 62.6163, 7.0842 45 / 86
Kollen 13 6390 VESTNES 62.6161, 7.0857 45 / 116
Kollen 15 6390 VESTNES 62.6160, 7.0860 45 / 102
Kollen 17 6390 VESTNES 62.6160, 7.0862 45 / 117
Kollen 19 6390 VESTNES 62.6159, 7.0865 45 / 103
Kollen 21 6390 VESTNES 62.6155, 7.0863 45 / 69
Kollen 23 6390 VESTNES 62.6156, 7.0857 45 / 98
Kollen 25 6390 VESTNES 62.6157, 7.0852 45 / 97
Kollen 26 6390 VESTNES 62.6160, 7.0846 45 / 182
Kollen 27 6390 VESTNES 62.6155, 7.0846 45 / 136
Kollen 28 6390 VESTNES 62.6158, 7.0843 45 / 140
Kollen 29 6390 VESTNES 62.6153, 7.0851 45 / 137
Kollen 30 6390 VESTNES 62.6156, 7.0838 45 / 93
Kollen 31 6390 VESTNES 62.6152, 7.0857 45 / 100
Kollen 32 6390 VESTNES 62.6155, 7.0833 45 / 139
Kollen 33 6390 VESTNES 62.6151, 7.0862 45 / 96
Kollen 35 6390 VESTNES 62.6147, 7.0863 45 / 131
Kollen 37 6390 VESTNES 62.6149, 7.0857 45 / 138
Kollen 38 6390 VESTNES 62.6149, 7.0806 46 / 267
Kollen 39 6390 VESTNES 62.6150, 7.0851 45 / 142
Kollen 40 6390 VESTNES 62.6150, 7.0814 46 / 264
Kollen 41 6390 VESTNES 62.6150, 7.0845 45 / 1
Kollen 42 6390 VESTNES 62.6149, 7.0822 45 / 87
Kollen 43 6390 VESTNES 62.6152, 7.0840 45 / 141
Kollen 44 6390 VESTNES 62.6147, 7.0827 45 / 1
Kollen 46 6390 VESTNES 62.6146, 7.0831 45 / 1
Kollen 47 6390 VESTNES 62.6149, 7.0835 45 / 134
Kollen 48 6390 VESTNES 62.6144, 7.0840 45 / 1
Kollen 49 6390 VESTNES 62.6148, 7.0842 45 / 99
Kollen 50 6390 VESTNES 62.6144, 7.0844 45 / 122
Kollen 51 6390 VESTNES 62.6147, 7.0847 45 / 95
Kollen 52 6390 VESTNES 62.6143, 7.0850 45 / 1
Kollen 53 6390 VESTNES 62.6146, 7.0854 45 / 94
Kollen 54 6390 VESTNES 62.6142, 7.0855 45 / 170
Kollen 55 6390 VESTNES 62.6145, 7.0862 45 / 73
Kollen 56 6390 VESTNES 62.6142, 7.0859 45 / 169
Kollen 57 6390 VESTNES 62.6144, 7.0867 45 / 166

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken