Steinveien 2A
1719 GREÅKER

Steinveien 2A, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinveien 2A, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2074 / 484 i 0105
  • Grunnkrins: 2407 OPSTAD
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Steinveien

Steinveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinveien 1 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0301 2074 / 327
Steinveien 2 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0308 2074 / 308
Steinveien 2A 1719 GREÅKER 59.2788, 11.0307 2074 / 484
Steinveien 2B 1719 GREÅKER 59.2788, 11.0307 2074 / 484
Steinveien 3 1719 GREÅKER 59.2791, 11.0303 2074 / 281
Steinveien 4 1719 GREÅKER 59.2789, 11.0315 2074 / 336
Steinveien 5 1719 GREÅKER 59.2793, 11.0307 2074 / 296
Steinveien 6 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0313 2074 / 309
Steinveien 7 1719 GREÅKER 59.2796, 11.0309 2074 / 467
Steinveien 8 1719 GREÅKER 59.2794, 11.0316 2074 / 311
Steinveien 9 1719 GREÅKER 59.2798, 11.0314 2074 / 315
Steinveien 9A 1719 GREÅKER 59.2798, 11.0316 2074 / 321
Steinveien 10 1719 GREÅKER 59.2792, 11.0320 2074 / 322
Steinveien 11 1719 GREÅKER 59.2800, 11.0317 2074 / 310
Steinveien 12 1719 GREÅKER 59.2795, 11.0320 2074 / 326
Steinveien 13 1719 GREÅKER 59.2802, 11.0321 2074 / 289
Steinveien 14 1719 GREÅKER 59.2798, 11.0322 2074 / 312
Steinveien 15 1719 GREÅKER 59.2804, 11.0325 2074 / 305
Steinveien 16 1719 GREÅKER 59.2800, 11.0327 2074 / 304
Steinveien 17 1719 GREÅKER 59.2806, 11.0329 2074 / 313
Steinveien 18 1719 GREÅKER 59.2802, 11.0330 2074 / 317
Steinveien 20 1719 GREÅKER 59.2804, 11.0333 2074 / 314

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken