Taglugnveien 17B
1397 NESØYA

Taglugnveien 17B, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Taglugnveien 17B, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 297 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Taglugnveien

Taglugnveien er ein veg i Asker kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Taglugnveien 1 1397 NESØYA 59.8754, 10.5369 40 / 1404
Taglugnveien 2 1397 NESØYA 59.8759, 10.5372 40 / 147
Taglugnveien 3 1397 NESØYA 59.8752, 10.5366 40 / 1402
Taglugnveien 4A 1397 NESØYA 59.8756, 10.5372 40 / 1405
Taglugnveien 4B 1397 NESØYA 59.8755, 10.5377 40 / 1406
Taglugnveien 5 1397 NESØYA 59.8751, 10.5375 40 / 1403
Taglugnveien 6 1397 NESØYA 59.8752, 10.5383 40 / 1340
Taglugnveien 7 1397 NESØYA 59.8751, 10.5372 40 / 1288
Taglugnveien 8 1397 NESØYA 59.8755, 10.5391 40 / 133
Taglugnveien 10A 1397 NESØYA 59.8747, 10.5381 40 / 341
Taglugnveien 10B 1397 NESØYA 59.8745, 10.5384 40 / 1543
Taglugnveien 12A 1397 NESØYA 59.8746, 10.5371 40 / 357
Taglugnveien 12B 1397 NESØYA 59.8744, 10.5377 40 / 1362
Taglugnveien 12C 1397 NESØYA 59.8743, 10.5373 40 / 1361
Taglugnveien 13A 1397 NESØYA 59.8750, 10.5362 40 / 153
Taglugnveien 13B 1397 NESØYA 59.8748, 10.5366 40 / 1559
Taglugnveien 14 1397 NESØYA 59.8743, 10.5368 40 / 548
Taglugnveien 15 1397 NESØYA 59.8746, 10.5360 40 / 202
Taglugnveien 16 1397 NESØYA 59.8738, 10.5364 40 / 1452
Taglugnveien 17A 1397 NESØYA 59.8744, 10.5354 40 / 297
Taglugnveien 17B 1397 NESØYA 59.8743, 10.5352 40 / 297

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken