Vendelfaret 63
1397 NESØYA

Vendelfaret 63, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vendelfaret 63, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 365 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Vendelfaret

Vendelfaret er ein veg i Asker kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 63.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vendelfaret 3 1397 NESØYA 59.8605, 10.5245 40 / 1326
Vendelfaret 7 1397 NESØYA 59.8614, 10.5277 40 / 361
Vendelfaret 9 1397 NESØYA 59.8615, 10.5282 40 / 361
Vendelfaret 11 1397 NESØYA 59.8617, 10.5286 40 / 359
Vendelfaret 13 1397 NESØYA 59.8618, 10.5289 40 / 359
Vendelfaret 15 1397 NESØYA 59.8620, 10.5295 40 / 376
Vendelfaret 17 1397 NESØYA 59.8622, 10.5296 40 / 376
Vendelfaret 19 1397 NESØYA 59.8622, 10.5300 40 / 375
Vendelfaret 21 1397 NESØYA 59.8623, 10.5303 40 / 375
Vendelfaret 63 1397 NESØYA 59.8604, 10.5247 40 / 365

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken