Kråkerødveien 1
1640 RÅDE

Kråkerødveien 1, 1640 RÅDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kråkerødveien 1, 1640 RÅDE:

  • Postnummer: 1640 RÅDE
  • Gards-/bruksnummer: 83 / 40 i 0135
  • Grunnkrins: 303 REVHAUG OG AAKEBERG
  • Valkrins: 1 KARLSHUS
  • Kyrkjesogn: 2040301 Råde
  • Tettstad: Missingmyr

Kråkerødveien

Kråkerødveien er ein veg i Råde kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråkerødveien 1 1640 RÅDE 59.3388, 10.9513 83 / 40
Kråkerødveien 2 1640 RÅDE 59.3373, 10.9505 83 / 4
Kråkerødveien 3A 1640 RÅDE 59.3386, 10.9512 83 / 18
Kråkerødveien 3B 1640 RÅDE 59.3385, 10.9508 83 / 18
Kråkerødveien 5 1640 RÅDE 59.3380, 10.9509 82 / 19
Kråkerødveien 7 1640 RÅDE 59.3362, 10.9491 76 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken