Kvellurveien 23
4319 SANDNES

Kvellurveien 23, 4319 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvellurveien 23, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 3 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 405 BRUELAND
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kvellurveien

Kvellurveien er ein veg i Sandnes kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 119.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvellurveien 7 4319 SANDNES 58.8431, 5.7287 42 / 11
Kvellurveien 13 4319 SANDNES 58.8428, 5.7292 42 / 16
Kvellurveien 15 4319 SANDNES 58.8430, 5.7292 42 / 25
Kvellurveien 23 4319 SANDNES 58.8423, 5.7306 42 / 3
Kvellurveien 30 4319 SANDNES 58.8432, 5.7315 41 / 36
Kvellurveien 32 4319 SANDNES 58.8426, 5.7321 41 / 130
Kvellurveien 34 4319 SANDNES 58.8429, 5.7322 41 / 130
Kvellurveien 36 4319 SANDNES 58.8432, 5.7323 41 / 130
Kvellurveien 38 4319 SANDNES 58.8417, 5.7320 41 / 118
Kvellurveien 40 4319 SANDNES 58.8419, 5.7320 41 / 44
Kvellurveien 42 4319 SANDNES 58.8422, 5.7322 41 / 38
Kvellurveien 44 4319 SANDNES 58.8423, 5.7316 41 / 68
Kvellurveien 46 4319 SANDNES 58.8420, 5.7316 41 / 147
Kvellurveien 48 4319 SANDNES 58.8419, 5.7315 41 / 58
Kvellurveien 50 4319 SANDNES 58.8416, 5.7315 41 / 64
Kvellurveien 52 4319 SANDNES 58.8414, 5.7319 41 / 82
Kvellurveien 54 4319 SANDNES 58.8415, 5.7314 41 / 55
Kvellurveien 56 4319 SANDNES 58.8412, 5.7317 41 / 54
Kvellurveien 58 4319 SANDNES 58.8413, 5.7313 41 / 362
Kvellurveien 60 4319 SANDNES 58.8411, 5.7317 41 / 60
Kvellurveien 62 4319 SANDNES 58.8411, 5.7313 41 / 67
Kvellurveien 64 4319 SANDNES 58.8408, 5.7315 41 / 359
Kvellurveien 66 4319 SANDNES 58.8409, 5.7312 41 / 51
Kvellurveien 70 4319 SANDNES 58.8405, 5.7310 41 / 53
Kvellurveien 72 4319 SANDNES 58.8404, 5.7309 41 / 56
Kvellurveien 74 4319 SANDNES 58.8405, 5.7314 39 / 1133
Kvellurveien 76 4319 SANDNES 58.8402, 5.7313 39 / 679
Kvellurveien 78 4319 SANDNES 58.8399, 5.7307 39 / 102
Kvellurveien 79 4319 SANDNES 58.8399, 5.7304 39 / 101
Kvellurveien 80 4319 SANDNES 58.8397, 5.7309 39 / 678
Kvellurveien 81 4319 SANDNES 58.8397, 5.7304 39 / 992
Kvellurveien 82 4319 SANDNES 58.8395, 5.7307 39 / 178
Kvellurveien 83 4319 SANDNES 58.8395, 5.7305 39 / 253
Kvellurveien 89 4319 SANDNES 58.8384, 5.7293 39 / 1057
Kvellurveien 93 4319 SANDNES 58.8383, 5.7291 39 / 1056
Kvellurveien 97 4319 SANDNES 58.8381, 5.7287 39 / 246
Kvellurveien 101 4319 SANDNES 58.8379, 5.7284 39 / 252
Kvellurveien 103 4319 SANDNES 58.8378, 1,000.0000 39 / 1035
Kvellurveien 105 4319 SANDNES 58.8376, 5.7286 39 / 1036
Kvellurveien 107 4319 SANDNES 58.8376, 5.7281 39 / 1041
Kvellurveien 109 4319 SANDNES 58.8375, 5.7281 39 / 1042
Kvellurveien 111 4319 SANDNES 58.8373, 5.7285 39 / 1043
Kvellurveien 113 4319 SANDNES 58.8372, 5.7283 39 / 1037
Kvellurveien 115 4319 SANDNES 58.8372, 5.7278 39 / 1044
Kvellurveien 117 4319 SANDNES 58.8371, 5.7276 39 / 1038
Kvellurveien 119 4319 SANDNES 58.8370, 5.7280 39 / 1039

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken