Sommerveien 3
4319 SANDNES

Sommerveien 3, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sommerveien 3, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 2268 i 1102
  • Grunnkrins: 304 STANGELAND 3
  • Valkrins: 9 STANGELAND
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sommerveien

Sommerveien er ein veg i Sandnes kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sommerveien 1 4319 SANDNES 58.8491, 5.7233 62 / 962
Sommerveien 2 4319 SANDNES 58.8489, 5.7235 62 / 2090
Sommerveien 3 4319 SANDNES 58.8492, 5.7230 62 / 2268
Sommerveien 4 4319 SANDNES 58.8488, 5.7233 62 / 934
Sommerveien 5 4319 SANDNES 58.8493, 5.7219 62 / 964
Sommerveien 6 4319 SANDNES 58.8487, 5.7235 62 / 930
Sommerveien 7 4319 SANDNES 58.8491, 5.7222 62 / 1362
Sommerveien 8 4319 SANDNES 58.8487, 5.7240 62 / 929
Sommerveien 9 4319 SANDNES 58.8490, 5.7222 62 / 1352
Sommerveien 11 4319 SANDNES 58.8490, 5.7227 62 / 963
Sommerveien 13 4319 SANDNES 58.8486, 5.7228 62 / 718
Sommerveien 15 4319 SANDNES 58.8484, 5.7236 62 / 927
Sommerveien 17 4319 SANDNES 58.8485, 5.7240 62 / 926

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken